Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Jeżeli nie znajdujesz potrzebnego formularz w naszej bazie, bardzo proszę napisz do nas na bok@signform.pl – przygotujemy go dla Ciebie nieodpłatnie.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Firmowe >

Dokumenty dotyczące spółek

Formularze:
 1. Akt notarialny - Oświadczenie o ustanowieniu Fundacji
 2. Akt notarialny - Zawiązanie i Statut spółki komandytowo-akcyjnej. Objęcie akcji
 3. Akt notarialny, Akt zawiązania spółki akcyjnej
 4. Lista wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) - Dz.U. 2017, poz. 1005 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 5. Porozumienie o rozwiązaniu Spółki Cywilnej
 6. Porozumienie wspólników odnośnie zawiązania i działania spółki
 7. Pozew o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)
 8. Przykładowy Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej
 9. Regulamin Rady nadzorczej spółki akcyjnej
 10. Regulamin zarządu spółki
 11. Statut Fundacji
 12. Statut spółki akcyjnej
 13. Statut Stowarzyszenia
 14. Uchwała o dobrowolnym umorzeniu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) - Dz.U. 2017, poz. 1005 (załącznik 13) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 15. Uchwała o podziale zysku w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Dz.U. 2017, poz. 1005 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 16. Uchwała o pokryciu straty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Dz.U. 2017, poz. 1005 (załącznik 11) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 17. Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki akcyjnej do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy - Dz.U. 2017, poz. 963 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 18. Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki akcyjnej do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy - Dz.U. 2017, poz. 766 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 19. Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki akcyjnej do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy - Dz.U. 2017, poz. 1005 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 20. Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy - Dz.U. 2017, poz. 963 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 21. Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy - Dz.U. 2017, poz. 766 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 22. Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy - Dz.U. 2017, poz. 1005 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 23. Uchwała o rozwiązaniu spółki jawnej - Dz.U. 2017, poz. 963 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 24. Uchwała o rozwiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) - Dz.U. 2017, poz. 1005 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 25. Uchwała o ustanowieniu oddziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) - Dz.U. 2017, poz. 1005 (załącznik 19) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 26. Uchwała o ustanowieniu prokury przez spółkę jawną - Dz.U. 2017, poz. 963 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 27. Uchwała o ustanowieniu prokury przez spółkę komandytową - Dz.U. 2017, poz. 766 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 28. Uchwała o ustanowieniu prokury przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) - do poprawki
 29. Uchwała o ustanowieniu prokury przez spółkę z ograniczonę odpowiedzialnością (z o.o.) - Dz.U. 2017, poz. 1005 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 30. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki jawnej - Dz.U. 2017, poz. 963 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 31. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki komandytowej - Dz.U. 2017, poz. 766 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 32. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która miała obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego - Dz.U. 2018, poz. 1565 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2018 r.
 33. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie miała obowiązku poddania badaniu sprawozdania finansowego - Dz.U. 2018, poz. 1565 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2018 r.
 34. Uchwała o zmianie adresu spółki jawnej - Dz.U. 2017, poz. 963 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 35. Uchwała o zmianie adresu spółki komandytowej - Dz.U. 2017, poz. 766 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 36. Uchwała o zmianie adresu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) - Dz.U. 2017, poz. 1005 (załącznik 18) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 37. Uchwała o zmianie składu rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) - Dz.U. 2017, poz. 1005 (załącznik 15) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 38. Uchwała o zmianie składu zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) - Dz.U. 2017, poz. 1005 (załącznik 14) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 39. Uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) - Dz.U. 2017, poz. 1005 (załącznik 17) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 40. Uchwała w sprawie udzielenia zgody na zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) - Dz.U. 2017, poz. 1005 (załącznik 16) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 41. Uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki komandytowej - Dz.U. 2017, poz. 766 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 42. Uchwała zmieniająca umowę spółki jawnej - Dz.U. 2017, poz. 963 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 43. Uchwała zmieniająca umowę spółki komandytowej - Dz.U. 2017, poz. 766 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 44. Uchwała zmieniająca umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) - Dz.U. 2017, poz. 1005 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 45. Umowa o przeniesieniu praw i obowiązków w spółce jawnej - Dz.U. 2017, poz. 963 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 46. Umowa o przeniesieniu praw i obowiązków w spółce komandytowej - Dz.U. 2017, poz. 766 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 47. Umowa spółki jawnej - Dz.U. 2017, poz. 963 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 48. Umowa spółki komandytowej - Dz.U. 2017, poz. 766 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 49. Umowa spółki partnerskiej
 50. Umowa spółki prawa cywilnego
 51. Umowa spółki z o.o. (z ograniczoną odpowiedzialnością) - Dz.U. 2017, poz. 1005 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 52. Umowa zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) - Dz.U. 2017, poz. 1005 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 53. Upoważnienie do głosowania na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 54. Wniosek o wpis do rejestru handlowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.)
 55. Wniosek o wpis utworzenia oddziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) do rejestru
 56. Wzór informacji o radzie pracowników - Dz.U. 2009 Nr 97, poz. 805
logo_pitform_small.jpg, 6 kB
Deklaracje i dokumenty podatkowe do pobrania za pośrednictwem sms lub przelewu elektronicznego

Druki podatkowe

Możesz tu szybko pobrać aktualne oraz archiwalne wzory formularzy tj.: PIT, CIT, VAT, NIP, AKC, IFT, SSE, PCC, ORD, POG, TYT, VZM, WZP, WZS, ZUS, Zeznanie podatkowe i inne.

Formularze posiadają aktywne pola, można je wypełniać i zapisywać na komputerze, wszystkie obliczenia wykonują się automatycznie.

Popularne formaty Word, Excel oraz PDF.

Płacąc za wybrany tytuł formularza można pobrać wszystkie dostępne jego wzory i formaty.

Pobierz bezpłatne

Przykładowe wzory dokumentów i sprawdź ich przydatność oraz funkcjonalność użytkową.

Uwaga: otwierając formularz w formacie Excel należy pamiętać o włączeniu MAKR, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie formuł obliczeniowych.

Podatki i ZUS na CD

w poręcznych opakowaniach DVD BOX

Płyta zawiera wszystkie aktualne druki podatkowe + druki ZUS. Dzięki temu można korzystać z formularzy bez potrzeby dostępu do sieci Internet.

Druki są aktywne (Excel) oznacza to, ze obliczenia dokonują się automatycznie.

Płyta jest przydatnym narzędziem pracy dla podmiotów gospodarczych oraz dla osób prywatnych, ułatwiającym dokonywanie rozliczeń podatkowych oraz kontakty z ZUS.

Zawartość CD

Subskrypcje serwisu

umożliwiają dostęp do bazy ponad 5 000 wzorów formularzy, która znajduje się na www.signform.pl.

Dokumenty w bazie pogrupowane są w kategorie: Finanse, Firmowe, Budowlane, BHP i HACCP, Kadrowe, Podatkowe, Prawne, Transportowe, Umowy, Urzędowe, UE.

Wybierz subskrypcje

www.signform.pl sp. z o.o.

ul. Altowa 6/5 02-386 Warszawa
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno-Formularzowej
e-mail: bok@signform.pl

Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536 Bank Zachodni WBK S.A.
NIP: 526-24-68-304 Regon: 016391241