Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Jeżeli nie znajdujesz potrzebnego formularz w naszej bazie, bardzo proszę napisz do nas na bok@signform.pl – przygotujemy go dla Ciebie nieodpłatnie.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Podatkowe >

Inne (ORD, VZM, PCC, POG i pozostałe)

Podkategorie:
Formularze:
 1. AZ-O - Oświadczenie potwierdzające uzyskanie przychodów z pracy oraz zapłatę podatku za granicą Dz.U. 2008 Nr 152, poz. 950 (załącznik 2)
 2. CFR-1 - Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (Certyfikat rezydencji) [Certificate of Tax Residence]  (wersja 4) Formularz obowiązujący od dnia 19 stycznia 2012 r. Dz.U. 2012 Nr 0, poz. 10...
 3. CFR-2 - Zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności (faktycznego odbiorcy)  [Certificate of tax residence in the Republic of Poland of...
 4. DRA-1 - Zbiorcza deklaracja miesięczna dotycząca opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych - Dz.U. 2011 Nr 61, poz. 311
 5. DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych (wersja 5) Dz.U. 2015, poz. 2025 (załącznik 1) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 6. DT-1/A - Załącznik do deklaracji DT-1 (wersja 5) Dz.U. 2015, poz. 2025 (załącznik 2) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 7. FAT-1 - Informacje o amerykańskich rachunkach raportowanych (wersja 1) Dz.U. 2016, poz. 554 (załącznik 1) Uwaga! Formularz FAT-1 składany jest wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie dokumentu...
 8. FIN-1 - Deklaracja w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych (wersja 1) Formularz obowiązuje od dnia 18 lutego 2016 r. Dz.U. 2016, poz. 193
 9. KON-W - Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej (wersja 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. Dz.U. 2015, poz. 2305
 10. ORD-HZ - Oświadczenie o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego (wersja 3)...
 11. ORD-H (2) - Oświadczenie o posiadanych nieruchomościach i przysługujących prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej
 12. ORD-IN - Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej (wersja 7) Formularz obowiązujący od dnia 5 stycznia 2016 r.  Dz.U. 2016, poz. 14 (załącznik 1a)
 13. ORD-IN/A - Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (wersja 5) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.  Dz.U. 2016, poz. 14 (załącznik 1b)
 14. ORD-OG - Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej  (wersja 2) Formularz obowiązujący od dnia 5 stycznia 2016 r. Dz.U. 2016, poz. 15 (załącznik 1a)
 15. ORD-OG/A - Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji ogólnej (wersja 2) Formularz obowiązujący od dnia 5 stycznia 2016 r. Dz.U. 2016, poz. 15 (załącznik 1b)
 16. ORD-TK - Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób (wersja 4) Dz.U. 2015, poz. 2209 (załącznik 1) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016...
 17. ORD-U - Informacja o umowach zawartych z nierezydentami (wersja 5) Dz.U. 2015, poz. 2209 (załącznik 2) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 18. ORD-W1 - Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy) (wersja 4) Dz.U. 2015, poz. 2209 (załącznik 3) Formularz...
 19. ORD-WS - Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej (wersja 1) Formularz obowiązujący od 5 stycznia 2016 r. Dz.U. 2016, poz. 13 (załącznik 1a)
 20. ORD-WS/A - Załącznik do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej (wersja 1) Formularz obowiązujący od 5 stycznia 2016 r. Dz.U. 2016, poz. 13 (załącznik 1b)
 21. ORD-WS/B - Załącznik do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej (wersja 1) Formularz obowiązujący od 5 stycznia 2016 r. Dz.U. 2016, poz. 13 (załącznik 1c)
 22. ORD-ZU - Wyjaśnienie do korekty deklaracji
 23. ORD-Z (1) - Oświadczenie o rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego
 24. Oświadczenie pracownika dla celów stosowania przez płatnika podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
 25. Oświadczenie w sprawie podatku od towarów i usług
 26. Oświadczenie / Zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
 27. PCC-2 - Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (wersja 5) Formularz obowiązujący od dnia 6 lutego 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 598 (załącznik 2)
 28. PCC-3 - Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (wersja 5) Dz.U. 2015, poz. 1999 (załącznik 1a) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 29. PCC-3/A - Informacja o pozostałych podatnikach (wersja 3) Dz.U. 2015, poz. 1999 (załącznik 1b) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 30. P-KOP/MS - Deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (wersja 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. Dz.U. 2015 poz. 2309 (załącznik 1)
 31. P-KOP/RG - Deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego (wersja 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. Dz.U. 2015 poz. 2309 (załącznik 2)
 32. Polecenie przelewu / wpłaty na rachunek organu podatkowego - Dz.U. 2008 Nr 236, poz. 1636
 33. PSD-1 - Deklaracja o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej (wersja 1) Dz.U. 2016, poz. 1365 Formularz obowiązujący od dnia 1 września 2016 r.
 34. PT-1 - Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym (wersja 1) Dz.U. 2013, poz. 94 (załącznik 2)
 35. PT-2 - Zeznanie o wysokości podatku tonażowego należnego (wersja 1) Dz.U. 2013, poz. 94 (załącznik 1)
 36. SD-2 - Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku (wersja 5) Formularz obowiązujący od dnia 30 stycznia 2013 r.  Dz.U. 2013, poz. 143
 37. SD-3 - Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (wersja 6) Dz.U. 2015, poz. 2068 (załącznik 1a) Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 38. SD-3/A - Informacja o pozostałych podatnikach (wersja 6) Dz.U. 2015, poz. 2068 (załącznik 1b) Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.  
 39. SD-Z1 (1) - Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych
 40. SD-Z2 - Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (wersja 6) Dz.U. 2015, poz. 2060 Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 41. SPW-1 - Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) przez podatnika specjalnego podatku węglowodorowego (wersja 1) Dz.U. 2015, poz. 1765 (załącznik 1) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 42. SPW-1/O - Informacja o stratach z lat ubiegłych oraz o zaniechaniu poboru podatku (wersja 1) Dz.U. 2015, poz. 1765 (załącznik 3) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 43. SPW-2 - Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) przez podatnika specjalnego podatku węglowodorowego (wersja 1) Dz.U. 2015, poz. 1765 (załącznik 2) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 44. SPW-2/O - Informacja o stratach z lat ubiegłych oraz o zaniechaniu poboru podatku (wersja 1) Dz.U. 2015, poz. 1765 (załącznik 4) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 45. TW-1 Tytuł wykonawczy - Stosowany w egzekucji należności pieniężnych (wersja 2) Dz.U. 2016, poz. 1305 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 6 września 2016 r.
 46. TW-2 Tytuł wykonawczy - Stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym (wersja 2) Dz.U. 2016, poz. 1305 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 6 września 2016 r.
 47. VAT-Z / AKC-Z (3) - Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług / podatkiem akcyzowym
 48. VZM-1 - Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych w okresie od 1.05.2004 r. do dnia 31.12.2013 r.  (WERSJA 6) Wzór obowiązujący od 2015 r. Wzór zawiera...
 49. VZM-1/A (4) - wzór ważny od 1 września 2011 r. - Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków odliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 22% Pakiet VZM-1 wraz z załącznikami  VZM-1/A, VZM-1/B i VZM-1/C
 50. VZM-1/B (4) - wzór ważny od 1 września 2011 r. - Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 22% Pakiet VZM-1 wraz z załącznikami  VZM-1/A, VZM-1/B i VZM-1/C
 51. VZM-1/C (2) - wzór ważny od 1 września 2011 r. - Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 23% Pakiet VZM-1 wraz z załącznikami  VZM-1/A, VZM-1/B i VZM-1/C
 52. Wniosek o ograniczenie wysokości zaliczek na podatek dochodowy
 53. Wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (Certyfikat Rezydencji) - CFR-1 - Obowiązuje od dnia 01.09.2015 r.
 54. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości - Obowiązuje od dnia 01.09.2015 r.
 55. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego - Formularz F-08/1
 56. Wniosek o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego
 57. WZP-1K (3) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku
 58. WZP-1M (3) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku
 59. WZP-1R (3) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku
 60. WZS-1K (3) - Formularz aktualny od 1 stycznia 2008 r. Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku
 61. WZS-1M (3) - Formularz aktualny od 1 stycznia 2008 r. Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku
 62. WZS-1R (3) - Formularz aktualny od 1 stycznia 2008 r. Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku.
 63. Zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą zobowiązań podatkowych i nie prowadzenia wobec składającego wniosku egzekucji administracyjnej z tytułu należności niepodatkowych
 64. Zaświadczenie o wysokości ujawnionych zaległości podatkowych
 65. Zaświadczenie o zaległościach podatkowych spadkodawcy
 66. ZAW-E1 (1) - Zawiadomienie o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej oraz o osobie upoważnionej do składania i podpisywania deklaracji w formie elektronicznej
 67. Zawiadomienie o rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz oświadczenie o wyborze formy opodatkowania
 68. ZAW-K - Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (wersja 3) Formularz obowiązujący od dnia 29 października 2016 r. Dz.U. 2016, poz. 1778
 69. Zeznanie podatkowe o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych - tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku oraz nabyciu praw do wkładów oszczędnościowych na podstawie dyspozycji wkładcy
 70. ZPP-1 - Zaświadczenie o wysokości dochodu (przychodu) przekazanego przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy oraz o wysokości pobranego podatku (wersja 1) Formularz obowiązujący od dnia 3 marca 2012 r. Dz.U. 2012, poz. 185
 71. ZZ-1 Zarządzanie zabezpieczenia - Stosowane przy zabezpieczaniu należności pieniężnych Dz.U. 2014, poz. 645
logo_pitform_small.jpg, 6 kB
Deklaracje i dokumenty podatkowe do pobrania za pośrednictwem sms lub przelewu elektronicznego

Druki podatkowe

Możesz tu szybko pobrać aktualne oraz archiwalne wzory formularzy tj.: PIT, CIT, VAT, NIP, AKC, IFT, SSE, PCC, ORD, POG, TYT, VZM, WZP, WZS, ZUS, Zeznanie podatkowe i inne.

Formularze posiadają aktywne pola, można je wypełniać i zapisywać na komputerze, wszystkie obliczenia wykonują się automatycznie.

Popularne formaty Word, Excel oraz PDF.

Płacąc za wybrany tytuł formularza można pobrać wszystkie dostępne jego wzory i formaty.

Pobierz bezpłatne

Przykładowe wzory dokumentów i sprawdź ich przydatność oraz funkcjonalność użytkową.

Uwaga: otwierając formularz w formacie Excel należy pamiętać o włączeniu MAKR, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie formuł obliczeniowych.

Podatki i ZUS na CD

w poręcznych opakowaniach DVD BOX

Płyta zawiera wszystkie aktualne druki podatkowe + druki ZUS. Dzięki temu można korzystać z formularzy bez potrzeby dostępu do sieci Internet.

Druki są aktywne (Excel) oznacza to, ze obliczenia dokonują się automatycznie.

Płyta jest przydatnym narzędziem pracy dla podmiotów gospodarczych oraz dla osób prywatnych, ułatwiającym dokonywanie rozliczeń podatkowych oraz kontakty z ZUS.

Zawartość CD

Subskrypcje serwisu

umożliwiają dostęp do bazy ponad 5 000 wzorów formularzy, która znajduje się na www.signform.pl.

Dokumenty w bazie pogrupowane są w kategorie: Finanse, Firmowe, Budowlane, BHP i HACCP, Kadrowe, Podatkowe, Prawne, Transportowe, Umowy, Urzędowe, UE.

Wybierz subskrypcje

www.signform.pl sp. z o.o.

ul. Altowa 6/5 02-386 Warszawa
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno-Formularzowej
e-mail: bok@signform.pl

Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536 Bank Zachodni WBK S.A.
NIP: 526-24-68-304 Regon: 016391241