Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Jeżeli nie znajdujesz potrzebnego formularz w naszej bazie, bardzo proszę napisz do nas na bok@signform.pl – przygotujemy go dla Ciebie nieodpłatnie.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Firmowe >

Zatrudnienie

Podkategorie:
Formularze:
 1. Anulowanie pełnomocnictwa z powodu rozwiązania umowy o pracę
 2. Formularz zgłoszeniowy do pracy
 3. Kontrakt menedżerski
 4. Oferta pracownika o rozwiązanie umowy o pracę za wzajemnym porozumieniem
 5. Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej
 6. Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej na danym obszarze
 7. Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej
 8. Oświadczenie pracownika dotyczące przyjęcia odpowiedzialności za powierzone mu mienie
 9. Pismo pracodawcy zawiadamiające pracownika o wygaśnięciu umowy o pracę
 10. Porozumienie o rozwiązaniu umowy o współpracy
 11. Porozumienie stron między pracownikiem a pracodawcą
 12. Przedwstępna umowa o pracę
 13. Przyjęcie wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
 14. Rachunek do umowy zlecenie - Automatyczne obliczenia wykonują się w formularzu excelowym   Zmiany dot. umów zlecenie w 2017 r:.   1. Stawki godzinowe dla zleceniobiorców - obowiązek ewidencjonowania czasu pracy zleceniobiorców, 2....
 15. Rozwiązanie stosunku pracy
 16. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 17. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z zachowaniem skróconego okresu wypowiedzenia - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 18. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia
 19. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 20. Rozwiązanie umowy o pracę za wzajemnym porozumieniem stron
 21. Umowa o dzieło - Formularz umowy o dzieło bez rachunku
 22. Umowa o dzieło z rachunkiem
 23. Umowa o podnoszenie kwalifikacji w formach pozaszkolnych
 24. Umowa o podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych
 25. Umowa o pracę - (na czas określony, nieokreślony, próbny) Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.
 26. Umowa o pracę na okres próbny - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.
 27. Umowa o pracę na zastępstwo
 28. Umowa o pracę nakładczą
 29. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
 30. Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym (prace lekkie sezonowe i dorywcze)
 31. Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym (przyuczenie do zawodu)
 32. Umowa o szkolenie i konsultacje
 33. Umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
 34. Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej
 35. Umowa o wykonanie zadania (usługi) w ramach grupowej organizacji pracy
 36. Umowa o zachowaniu poufności
 37. Umowa o zakazie konkurencji
 38. Umowa o zakazie konkurencji (po ustaniu stosunku pracy)
 39. Umowa o zakazie konkurencji (w czasie trwania stosunku pracy)
 40. Umowa Partnerska
 41. Umowa zlecenie
 42. Wyniki badań okresowych (ocena stanu zdrowia i zdolności do pracy)
 43. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
 44. Wypowiedzenie umowy o prowadzenie księgi handlowej
 45. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę
 46. Wypowiedzenie warunków umowy o pracę - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 47. Załącznik do regulaminu pracy - rodzaje prac wykonywanych w zakładzie pracy oraz wykaz stanowisk dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego
 48. Załącznik do regulaminu pracy - terminy dodatkowych dni wolnych od pracy
 49. Załącznik do regulaminu pracy - wykaz prac wykonywanych w zakładzie pracy, przy których nie wolno zatrudniać młodocianych
 50. Załącznik do regulaminu pracy - wykaz środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego oraz przewidywane okresy ich użytkowania
 51. Załącznik do umowy o pracę dotyczący przeniesienia autorskich praw majątkowych
 52. Zawiadomienie o wygaśnięciu umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania
 53. Zawiadomienie zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę lub warunków pracy i płacy
 54. Zlecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych
 55. Zobowiązanie pracownika do zachowania tajemnicy zawodowej i poufności
logo_pitform_small.jpg, 6 kB
Deklaracje i dokumenty podatkowe do pobrania za pośrednictwem sms lub przelewu elektronicznego

Druki podatkowe

Możesz tu szybko pobrać aktualne oraz archiwalne wzory formularzy tj.: PIT, CIT, VAT, NIP, AKC, IFT, SSE, PCC, ORD, POG, TYT, VZM, WZP, WZS, ZUS, Zeznanie podatkowe i inne.

Formularze posiadają aktywne pola, można je wypełniać i zapisywać na komputerze, wszystkie obliczenia wykonują się automatycznie.

Popularne formaty Word, Excel oraz PDF.

Płacąc za wybrany tytuł formularza można pobrać wszystkie dostępne jego wzory i formaty.

Pobierz bezpłatne

Przykładowe wzory dokumentów i sprawdź ich przydatność oraz funkcjonalność użytkową.

Uwaga: otwierając formularz w formacie Excel należy pamiętać o włączeniu MAKR, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie formuł obliczeniowych.

Podatki i ZUS na CD

w poręcznych opakowaniach DVD BOX

Płyta zawiera wszystkie aktualne druki podatkowe + druki ZUS. Dzięki temu można korzystać z formularzy bez potrzeby dostępu do sieci Internet.

Druki są aktywne (Excel) oznacza to, ze obliczenia dokonują się automatycznie.

Płyta jest przydatnym narzędziem pracy dla podmiotów gospodarczych oraz dla osób prywatnych, ułatwiającym dokonywanie rozliczeń podatkowych oraz kontakty z ZUS.

Zawartość CD

Subskrypcje serwisu

umożliwiają dostęp do bazy ponad 5 000 wzorów formularzy, która znajduje się na www.signform.pl.

Dokumenty w bazie pogrupowane są w kategorie: Finanse, Firmowe, Budowlane, BHP i HACCP, Kadrowe, Podatkowe, Prawne, Transportowe, Umowy, Urzędowe, UE.

Wybierz subskrypcje

www.signform.pl sp. z o.o.

ul. Altowa 6/5 02-386 Warszawa
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno-Formularzowej
e-mail: bok@signform.pl

Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536 Bank Zachodni WBK S.A.
NIP: 526-24-68-304 Regon: 016391241