Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Finansowe >

Finanse w firmie

Podkategorie:
Formularze:
 1. Dowód wewnętrzny - zakup bezrachunkowy
 2. Dzienne zestawienie sprzedaży
 3. Dzienny raport z kas fiskalnych
 4. Ewidencja pożyczek i zastawionych rzeczy
 5. Ewidencja przychodów - Dz.U. 2014, poz. 701
 6. Ewidencja przychodów ryczałtowca - Dz.U. 2002 Nr 219, poz. 1836
 7. Ewidencja sprzedaży VAT (dostaw towarów i usług)
 8. Ewidencja środków trwałych
 9. Ewidencja zakupów VAT (towarów i usług)
 10. Faktura (BEZ VAT)
 11. Faktura dwujęzyczna - faktura polsko-angielska , pliki - doc_6922-0.xlt i doc_6922-1.xlt faktura polsko-niemiecka , plik -  doc_6922-2.xlt
 12. Faktura dwuwalutowa Euro - Złoty (EUR - PLN) - Faktura wyliczająca wartości towarów i usług w dwóch walutach euro i złoty.
 13. Faktura korygująca
 14. Faktura korygująca dwuwalutowa Euro - Złoty (EUR - PLN)
 15. Faktura (odwrotne obciążenie)
 16. Faktura Proforma - Zawiera nowe stawki VAT obowiązujące od stycznia 2011. W pliku doc_4866.xlt znajduje się Faktura Proforma w wersji angielskiej.
 17. Faktura uproszczona - Od stycznia 2013 r. faktury uproszczone można wystawiać gdy wartość faktury nie przekracza 100 euro lub 450 zł.
 18. Faktura VAT marża - Od stycznia 2013 r.  zlikwidowano określenie "Faktura VAT-marża”. Zastosowanie ma w tym przypadku standardowy wzór faktury obowiązujący od początku 2013 r. W prawym górnym rogu faktury...
 19. Faktura VAT RR - Formularz zgodny z przepisami obowiązującymi od początku stycznia 2013 r. Zgodnie z ustawą o podatku VAT podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, który nabywa produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch...
 20. Faktura Vat wewnętrzna - Z dniem 1 stycznia 2013 r. faktury wewnętrzne można wciąż wystawiać, lecz nie trzeba. Nie ma obowiązku ich przechowywania z całą dokumentacją podatnika
 21. Faktura Vat wewnętrzna-Unijna
 22. Faktura VAT (wzór 1) - Nowa Faktura VAT obowiązująca od stycznia 2013 r.
 23. Faktura VAT (wzór 2) - W pliku "doc_2510-1.xlt" faktura w języku angielskim w walucie Euro. Nowe stawki, aktualne od stycznia 2011 r.: 23%, 8%, 5%. 
 24. Faktura VAT-MP - Od stycznia 2013 zlikwidowano określenie „Faktura VAT-MP”. Faktura MP wystawiana jest przez małego podatnika rozliczającego się kasowo. W formularzu faktury należy wybrać z listy rozwijanej oznaczenie „metoda...
 25. Faktura zaliczkowa - Zawiera nowe stawki VAT obowiązujące od stycznia 2011.
 26. Formularz identyfikacyjny instytucji obowiązanej - GIIF - Dz.U. 2003 nr 101 poz. 935 (załącznik 3)
 27. Inwentaryzacja kasy - Zestawienie wpłacanej gotówki
 28. Karta przychodów pracownika (ewidencja wynagrodzeń pracownika)
 29. Karta transakcji - GIIF - Dz.U. 2003 nr 101 poz. 935 (załącznik 1)
 30. Kompensata umowna
 31. Kompensata wzajemnych zobowiązań
 32. KP - Kasa przyjmie (Dowód wpłaty)
 33. KW - Kasa wypłaci (Dowód wypłaty)
 34. Lista płac - Umowa o pracę - UWAGA, Lista płac może być stosowana do wyliczenia wynagrodzeń za cały etat.
 35. Lista podmiotów wchodzących w skład konglomeratu finansowego - Dz.U. 2014, poz. 595 (załącznik 2)
 36. Nota korygująca
 37. Nota księgowa
 38. Nota odsetkowa - Aktualizacja: 08.02.2018 r. - kalkulator wylicza odsetki od 2008 r.; - możliwość wyboru walut (PLN , EUR, USD); - możliwość wpisania wysokości odsetek ustalonych przez strony; - zautomatyzowane kalendarze ułatwiające...
 39. Oświadczenie dotyczące środków trwałych w związku z przeprowadzoną inwentaryzacją składników majątku trwałego
 40. Oświadczenie kasjera w związku z przeprowadzoną inwentaryzacją
 41. Oświadczenie poinwentaryzacyjne osoby odpowiedzialnej materialnie
 42. Oświadczenie przedinwentaryzacyjne osoby odpowiedzialnej materialnie za środki pieniężne
 43. PK - Polecenie księgowania (format A4)
 44. PK - Polecenie księgowania (format A5)
 45. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (PKPiR) - Dz.U. 2017, poz. 728 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 8 kwietnia 2016 r.
 46. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów przeznaczona dla rolników prowadzących działalność gospodarczą - Dz.U. 2017, poz. 728 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 8 kwietnia 2016 r.
 47. Poinformowanie dłużnika o przekazaniu praw do wierzytelności
 48. Porozumienie wekslowe
 49. Prośba o przedłużenie terminu płatności
 50. Protokół inwentaryzacji kasy (kontroli)
 51. Protokół przekazania kasy
 52. Protokół z posiedzenia Komisji Inwentaryzacyjnej w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
 53. Rachunek
 54. Raport Kasowy
 55. Rejestr podatku od czynności cywilnoprawnych
 56. Rejestr wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru
 57. Rejestr zakupu VAT
 58. Rozliczenie pobranej zaliczki
 59. RW - Rozchód wewnętrzny z magazynu
 60. Specyfikacja gotówki w kasie
 61. Sprawozdanie w zakresie adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego - Dz.U. 2014, poz. 595 (załącznik 1)
 62. Upomnienie w sprawie nieuregulowanych należności
 63. Upoważnienie pobrania gotówki (do odbioru należności)
 64. Wezwanie do potwierdzenia sald
 65. Wezwanie do wykupu weksla
 66. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 67. Wykaz różnic inwentaryzacyjnych
 68. Wykaz środków trwałych (dla ryczałtowców)
 69. WZ - Wydanie materiałów na zewnątrz z magazynu
 70. Wzór ewidencji sprzedaży VAT
 71. Zbiorcza inwentaryzacja kasy - zestawienie gotówki
 72. Zestawienie kompensat niedoborów i nadwyżek
 73. ZTW-1 Zaktualizowany tytuł wykonawczy - Stosowany przy występowaniu do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego z wnioskiem o dochodzenie należności pieniężnych Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 5)
 74. ZTW-2 Zagraniczny tytuł wykonawczy - Stosowany w egzekucji należności pieniężnych państw członkowskich lub państw trzecich Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 6)  
 75. ZZ-Z Zarządzenie zabezpieczenia - Stosowane przy zabezpieczeniu należności pieniężnych państw członkowskich lub państw trzecich Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 7)
logo_pitform_small.jpg, 6 kB
Deklaracje i dokumenty podatkowe do pobrania za pośrednictwem sms lub przelewu elektronicznego

Druki podatkowe

Możesz tu szybko pobrać aktualne oraz archiwalne wzory formularzy tj.: PIT, CIT, VAT, NIP, AKC, IFT, SSE, PCC, ORD, POG, TYT, VZM, WZP, WZS, ZUS, Zeznanie podatkowe i inne.

Formularze posiadają aktywne pola, można je wypełniać i zapisywać na komputerze, wszystkie obliczenia wykonują się automatycznie.

Popularne formaty Word, Excel oraz PDF.

Płacąc za wybrany tytuł formularza można pobrać wszystkie dostępne jego wzory i formaty.

Pobierz bezpłatne

Przykładowe wzory dokumentów i sprawdź ich przydatność oraz funkcjonalność użytkową.

Uwaga: otwierając formularz w formacie Excel należy pamiętać o włączeniu MAKR, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie formuł obliczeniowych.

Podatki i ZUS na CD

w poręcznych opakowaniach DVD BOX

Płyta zawiera wszystkie aktualne druki podatkowe + druki ZUS. Dzięki temu można korzystać z formularzy bez potrzeby dostępu do sieci Internet.

Druki są aktywne (Excel) oznacza to, ze obliczenia dokonują się automatycznie.

Płyta jest przydatnym narzędziem pracy dla podmiotów gospodarczych oraz dla osób prywatnych, ułatwiającym dokonywanie rozliczeń podatkowych oraz kontakty z ZUS.

Zawartość CD

Subskrypcje serwisu

umożliwiają dostęp do bazy ponad 5 000 wzorów formularzy, która znajduje się na www.signform.pl.

Dokumenty w bazie pogrupowane są w kategorie: Finanse, Firmowe, Budowlane, BHP i HACCP, Kadrowe, Podatkowe, Prawne, Transportowe, Umowy, Urzędowe, UE.

Wybierz subskrypcje

www.signform.pl sp. z o.o.

ul. Altowa 6/5 02-386 Warszawa
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno-Formularzowej
e-mail: bok@signform.pl

Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536 Bank Zachodni WBK S.A.
NIP: 526-24-68-304 Regon: 016391241