Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Jeżeli nie znajdujesz potrzebnego formularz w naszej bazie, bardzo proszę napisz do nas na bok@signform.pl – przygotujemy go dla Ciebie nieodpłatnie.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe >

Zamówienia Publiczne

Podkategorie:
Formularze:
 1. Druk ZP - 1/NBO - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,...
 2. Druk ZP - 1/WR - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,...
 3. Druk ZP - 2/NO - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie...
 4. Druk ZP - 2/PN,NBO,ZOC - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie...
 5. Druk ZP-1 - Dz.U. 2010 nr 223 poz. 1458 (10)
 6. Druk ZP-19 - Oferty/oferty wstępne odrzucone
 7. Druk ZP-1/ZODSZ - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, objętego...
 8. Druk ZP-DK - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego Dz.U. 2016, poz. 1128 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
 9. Druk ZP-DSZ - Protokół postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz udzielenia zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Dz.U. 2016, poz. 1128 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia...
 10. Druk ZP-LE - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie licytacji elektronicznej Dz.U. 2016, poz. 1128 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
 11. Druk ZP-NBO - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia Dz.U. 2016, poz. 1128 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
 12. Druk ZP-NO - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem Dz.U. 2016, poz. 1128 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
 13. Druk ZP-PI - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie partnerstwa innowacyjnego Dz.U. 2016, poz. 1128 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
 14. Druk ZP-PN - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Dz.U. 2016, poz. 1128 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
 15. Druk ZP-PO - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego Dz.U. 2016, poz. 1128 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
 16. Druk ZP-WR - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki Dz.U. 2016, poz. 1128 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
 17. Druk ZP-ZOC - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę Dz.U. 2016, poz. 1128 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
 18. Ogłoszenie o koncesji - Dz.U. 2017, poz. 1017 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 9 czerwca 2017 r.
 19. Ogłoszenie o konkursie - Dz.U. 2016, poz. 1127 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
 20. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dz.U. 2016, poz. 1127 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
 21. Ogłoszenie o wynikach konkursu - Dz.U. 2016, poz. 1127 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
 22. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Dz.U. 2016, poz. 1127 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
 23. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy koncesji - Dz.U. 2017, poz. 1017 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 9 czerwca 2017 r.
 24. Ogłoszenie o zamówieniu - Dz.U. 2016, poz. 1127 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
 25. Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa / o podwykonawstwie - Dz.U. 2016, poz. 1127 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
 26. Ogłoszenie o zawarciu umowy koncesji - Dz.U. 2017, poz. 1017 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 9 czerwca 2017 r.
 27. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Dz.U. 2016, poz. 1127 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
 28. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Dz.U. 2017, poz. 1017 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 9 czerwca 2017 r.
 29. Ogłoszenie o zmianie umowy - Dz.U. 2016, poz. 1127 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
 30. Ogłoszenie o zmianie umowy koncesji - Dz.U. 2017, poz. 1017 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 9 czerwca 2017 r.
 31. Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych - Znowelizowane przepisy ustawy Pzp (2016 r.)
 32. Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych - Znowelizowane przepisy ustawy Pzp (2016 r.)
 33. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - postępowanie dwuetapowe - Znowelizowane przepisy ustawy Pzp (2016 r.)
 34. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - postępowanie jednoetapowe - Znowelizowane przepisy ustawy Pzp (2016 r.)
 35. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - Znowelizowane przepisy ustawy Pzp (2016 r.)
 36. Wstępne ogłoszenie informacyjne - Dz.U. 2017, poz. 1017 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 9 czerwca 2017 r.
 37. ZP-404 - Ogłoszenie o konkursie
 38. ZP-SR - Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach Dz.U. 2016, poz. 2038 Formularz obowiązuje od dnia 30 grudnia 2016 r. Formularz nie wykonuje obliczeń
logo_pitform_small.jpg, 6 kB
Deklaracje i dokumenty podatkowe do pobrania za pośrednictwem sms lub przelewu elektronicznego

Druki podatkowe

Możesz tu szybko pobrać aktualne oraz archiwalne wzory formularzy tj.: PIT, CIT, VAT, NIP, AKC, IFT, SSE, PCC, ORD, POG, TYT, VZM, WZP, WZS, ZUS, Zeznanie podatkowe i inne.

Formularze posiadają aktywne pola, można je wypełniać i zapisywać na komputerze, wszystkie obliczenia wykonują się automatycznie.

Popularne formaty Word, Excel oraz PDF.

Płacąc za wybrany tytuł formularza można pobrać wszystkie dostępne jego wzory i formaty.

Pobierz bezpłatne

Przykładowe wzory dokumentów i sprawdź ich przydatność oraz funkcjonalność użytkową.

Uwaga: otwierając formularz w formacie Excel należy pamiętać o włączeniu MAKR, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie formuł obliczeniowych.

Podatki i ZUS na CD

w poręcznych opakowaniach DVD BOX

Płyta zawiera wszystkie aktualne druki podatkowe + druki ZUS. Dzięki temu można korzystać z formularzy bez potrzeby dostępu do sieci Internet.

Druki są aktywne (Excel) oznacza to, ze obliczenia dokonują się automatycznie.

Płyta jest przydatnym narzędziem pracy dla podmiotów gospodarczych oraz dla osób prywatnych, ułatwiającym dokonywanie rozliczeń podatkowych oraz kontakty z ZUS.

Zawartość CD

Subskrypcje serwisu

umożliwiają dostęp do bazy ponad 5 000 wzorów formularzy, która znajduje się na www.signform.pl.

Dokumenty w bazie pogrupowane są w kategorie: Finanse, Firmowe, Budowlane, BHP i HACCP, Kadrowe, Podatkowe, Prawne, Transportowe, Umowy, Urzędowe, UE.

Wybierz subskrypcje

www.signform.pl sp. z o.o.

ul. Altowa 6/5 02-386 Warszawa
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno-Formularzowej
e-mail: bok@signform.pl

Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536 Bank Zachodni WBK S.A.
NIP: 526-24-68-304 Regon: 016391241