Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Jeżeli nie znajdujesz potrzebnego formularz w naszej bazie, bardzo proszę napisz do nas na bok@signform.pl – przygotujemy go dla Ciebie nieodpłatnie.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe >

Pomoc Publiczna, Realizacja zadań publicznych

Podkategorie:
Formularze:
 1. Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - Dz.U. 2010 Nr 121, poz. 810
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis - Dz.U. 2014, poz. 1543 (załącznik 1)
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym - Dz.U. 2014, poz. 1543 (załącznik 2)
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - Dz.U. 2010 Nr 53, poz. 312 uwzg. zm. z Dz.U. 2010 Nr 254, poz. 1704 Formularz obowiązuje od dnia 5 kwietnia 2010 r.
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - Dz.U. 2016, poz. 238 Formularz obowiązujący od dnia 11 marca 2016 r.
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - Dz.U. 2010 Nr 254, poz. 1704 Formularz obowiązuje od dnia 14 stycznia 2011 r.
 7. Formularz zgłoszeniowy podmiotu udzielającego pomocy do aplikacji SHRIMP - Dz.U. 2018, poz. 712 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 8. Formularz zgłoszeniowy SH1 - Dz.U. 2018, poz. 712 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 9. Informacja dotycząca przedsiębiorcy biorącego udział w realizacji branżowego projektu promocyjnego - Dz.U. 2014, poz. 1571 (załącznik 2)
 10. Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w danym okresie sprawozdawczym - Dz.U. 2016, poz. 1871 (załącznik 3)
 11. Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - Dz.U. 2017, poz. 120 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 20 stycznia 2017 r.
 12. Oferta realizacji zadania publicznego / oferta wspólna realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1a / 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz.U. 2018, poz. 2057 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 29 października 2018 r.
 13. Oferta realizacji zadania publicznego / Oferta wspólna realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz.U. 2018, poz. 2057 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 29 października 2018 r.
 14. Sprawozdanie o udzielonej pomocy De Minimis w rolnictwie (instrukcja w PDF) - Dz.U. 2009 Nr 76, poz. 644 (2)
 15. Sprawozdanie o udzielonej pomocy De Minimis w rybołówstwie (instrukcja w PDF) - Dz.U. 2009 Nr 76, poz. 644 (3)
 16. Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej (instrukcja w PDF) - Dz.U. 2016, poz. 1871 (załącznik 1)
 17. Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, innej niż pomoc De Minimis (instrukcja w pliku PDF) - Dz.U. 2009 Nr 76, poz. 644 (1)
 18. Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - Dz.U. 2017, poz. 120 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 20 stycznia 2017 r.
 19. Sprawozdanie o udzielonej w ramach notyfikowanego programu pomocowego pomocy regionalnej, której wartość przekracza równowartość 3 mln Euro - Dz.U. 2016, poz. 1871 (załącznik 2)
 20. Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych - Dz.U. 2016, poz. 1871 (załącznik 4)
 21. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz.U. 2018, poz. 2057 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 29 października 2018 r.
 22. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz.U. 2018, poz. 2057 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 29 października 2018 r.
 23. Umowa o realizację zadania publicznego / umowa o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o której mowa w art. 16 ust. 1 / 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz.U. 2018, poz. 2057 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 29 października 2018 r.
 24. Umowa o realizację zadania publicznego / umowa o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o której mowa w art. 16 ust. 1a i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz.U. 2018, poz. 2057 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 29 października 2018 r.
 25. Upoważnienie do kontaktów z organem udzielającym pomocy w sprawie informacji zawartych w formularzu
 26. Upoważnienie do przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego - Dz.U. 2018, poz. 2054 Formularz obowiązuje od dnia 29 października 2018 r.
 27. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Dz.U. 2018, poz. 2055 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od 29 października 2018 r.
 28. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - Dz.U. 2018, poz. 2055 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od 29 października 2018 r.
 29. Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat
 30. Wniosek o dofinansowanie kosztów realizacji branżowego projektu promocyjnego - Dz.U. 2014, poz. 1571 (załącznik 1)
 31. Wniosek o dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych - Dz.U. 2014, poz. 1570
 32. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia promocyjnego - Dz.U. 2014, poz. 1569
 33. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia wydawniczego promującego eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej - Dz.U. 2014, poz. 1572
 34. Wniosek o przyznanie pomocy de minimis na działalność upowszechniającą naukę - Dz.U. 2011 Nr 81, poz. 445
 35. Wniosek o udostępnienie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu / aktualizację danych użytkownika aplikacji - Dz.U. 2012, poz. 1508
 36. Zaświadczenie o pomocy De Minimis - Dz.U. 2018, poz. 350 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 5 kwietnia 2007 r.
 37. Zaświadczenie o pomocy De Minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - Dz.U. 2018, poz. 350 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 5 kwietnia 2007 r.
logo_pitform_small.jpg, 6 kB
Deklaracje i dokumenty podatkowe do pobrania za pośrednictwem sms lub przelewu elektronicznego

Druki podatkowe

Możesz tu szybko pobrać aktualne oraz archiwalne wzory formularzy tj.: PIT, CIT, VAT, NIP, AKC, IFT, SSE, PCC, ORD, POG, TYT, VZM, WZP, WZS, ZUS, Zeznanie podatkowe i inne.

Formularze posiadają aktywne pola, można je wypełniać i zapisywać na komputerze, wszystkie obliczenia wykonują się automatycznie.

Popularne formaty Word, Excel oraz PDF.

Płacąc za wybrany tytuł formularza można pobrać wszystkie dostępne jego wzory i formaty.

Pobierz bezpłatne

Przykładowe wzory dokumentów i sprawdź ich przydatność oraz funkcjonalność użytkową.

Uwaga: otwierając formularz w formacie Excel należy pamiętać o włączeniu MAKR, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie formuł obliczeniowych.

Podatki i ZUS na CD

w poręcznych opakowaniach DVD BOX

Płyta zawiera wszystkie aktualne druki podatkowe + druki ZUS. Dzięki temu można korzystać z formularzy bez potrzeby dostępu do sieci Internet.

Druki są aktywne (Excel) oznacza to, ze obliczenia dokonują się automatycznie.

Płyta jest przydatnym narzędziem pracy dla podmiotów gospodarczych oraz dla osób prywatnych, ułatwiającym dokonywanie rozliczeń podatkowych oraz kontakty z ZUS.

Zawartość CD

Subskrypcje serwisu

umożliwiają dostęp do bazy ponad 5 000 wzorów formularzy, która znajduje się na www.signform.pl.

Dokumenty w bazie pogrupowane są w kategorie: Finanse, Firmowe, Budowlane, BHP i HACCP, Kadrowe, Podatkowe, Prawne, Transportowe, Umowy, Urzędowe, UE.

Wybierz subskrypcje

www.signform.pl sp. z o.o.

ul. Altowa 6/5 02-386 Warszawa
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno-Formularzowej
e-mail: bok@signform.pl

Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536 Bank Zachodni WBK S.A.
NIP: 526-24-68-304 Regon: 016391241