Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Transport >

Uprawnienia do kierowanie pojazdami

Formularze:
 1. Arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego na pozwolenie na kierowanie tramwajem - Dz.U. 2019, poz. 1206 (zał. 5 - wzór 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.
 2. Arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego o uprawnienia do kierowania pojazdami - Dz.U. 2019, poz. 1206 (zał. 5 - wzór 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.
 3. Imienne upoważnienie do przeprowadzania kontroli w ośrodku szkolenia kierowców - Dz.U. 2017, poz. 1324 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 23 czerwca 2017 r.
 4. Informacja o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia pierwszych zajęć wraz z listą uczestników kursu szkolenia kierowców - Dz.U. 2017, poz. 1324 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 23 czerwca 2017 r.
 5. Karta przeprowadzonych zajęć stosowana na kursie dla kandydatów na kierowców lub motorniczych - Dz.U. 2018, poz. 1885 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 6. Karta przeprowadzonych zajęć w zakresie praktyki egzaminatorskiej na kursie kwalifikacyjnym dla kandydatów na egzaminatorów - Dz.U. 2019, poz. 1206 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.
 7. Karta przeprowadzonych zajęć w zakresie praktyki instruktorskiej na kursie dla kandydatów na instruktorów - Dz.U. 2018, poz. 1885 (załącznik 4) (format A5) Formularz obowiązuje od dnia 5 marca 2016 r.
 8. Książka ewidencji osób szkolonych do kierowania pojazdami - Dz.U. 2018, poz. 1885 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 5 marca 2016 r.
 9. Lista imienna osób zakwalifikowanych w danym dniu na egzamin państwowy o uprawnienia do kierowania pojazdami - Dz.U. 2019, poz. 1206 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.
 10. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak / istnienie przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne - Dz.U. 2018, poz. 1938 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 10 października 2018 r.
 11. Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak/istnienie przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy - Dz.U. 2019, poz. 1294 Formularz obowiązuje od dnia 13 lipca 2019 r.
 12. Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak/istnienie przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy - Dz.U. 2014, poz. 937 (załącznik 4)
 13. Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak/istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne - Dz.U. 2014, poz. 937 (załącznik 2)
 14. Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak/istnienie przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora/egzaminatora/instruktora techniki jazdy - Dz.U. 2014, poz. 937 (załącznik 3)
 15. Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami - Dz.U. 2017, poz. 250 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 20 lipca 2014 r.
 16. Plan egzaminów dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami - Dz.U. 2019, poz. 1206 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.
 17. Poświadczenie wpisania do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców - Dz.U. 2019, poz. 596 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2019 r.
 18. Protokół egzaminacyjny dotyczący uprawnień do kierowania pojazdami - Dz.U. 2019, poz. 1206 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.
 19. Protokół kontroli przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców - Dz.U. 2017, poz. 1324 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 23 czerwca 2017 r.
 20. Rejestr osób uczestniczących w kursie dokształcającym w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego - Dz.U. 2018, poz. 2250 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 30 listopada 2018 r.
 21. Rejestr osób uczestniczących w praktycznym szkoleniu w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym - Dz.U. 2018, poz. 2250 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 30 listopada 2018 r.
 22. Świadectwo kwalifikacji zawodowej (wstępnej, wstępnej przyspieszonej, wstępnej uzupełniającej, wstępnej uzupełniającej przyspieszonej) - Dz.U. 2017, poz. 151 (załącznik 3) Formularz obowiązujący od dnia 18 lipca 2016 r.
 23. Wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów - Dz.U. 2019, poz. 1206 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.
 24. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców - Dz.U. 2019 poz. 1200 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.
 25. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy - Dz.U. 2019, poz. 163 (załącznik 11) Formularz obowiązuje od dnia 27 lutego 2019 r.
 26. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy - Dz.U. 2019, poz. 163 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 27 lutego 2019 r.
 27. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców - Dz.U. 2019, poz. 596 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2019 r.
 28. Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne - Dz.U. 2018, poz. 1392 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 25 maja 2013 r.
 29. Zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego - Dz.U. 2018, poz. 2250 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 30 listopada 2018 r.
 30. Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na egzaminatorów - Dz.U. 2019, poz. 1206 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.
 31. Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców - Dz.U. 2018, poz. 1885 (załącznik 5) (format A5) Formularz obowiązuje od dnia 5 marca 2016 r.
 32. Zaświadczenie o ukończeniu kursu podstawowego / kursu uzupełniającego dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub pojazdów przewożących wartości pieniężne - Dz.U. 2018, poz. 1392 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 25 maja 2013 r.
 33. Zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego - Dz.U. 2013, poz. 894 (załącznik 2)
 34. Zaświadczenie o ukończeniu kursu (uzupełniającego) dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców - Dz.U. 2019 poz. 1200 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.
 35. Zaświadczenie o ukończeniu praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym - Dz.U. 2018, poz. 2250 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 30 listopada 2018 r.
 36. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego albo uzupełniającego osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy - Dz.U. 2019, poz. 163 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 27 lutego 2019 r.
 37. Zaświadczenie o wpisaniu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców - Dz.U. 2019, poz. 596 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2019 r.
 38. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców (format A6) - Dz.U. 2019 poz. 1200 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.
 39. Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów / wykładowców - Dz.U. 2019 poz. 1200 (załącznik 6) - format A5 Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.
 40. Zaświadczenie potwierdzające wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy - Dz.U. 2019, poz. 163 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 27 lutego 2019 r.
 41. Zaświadczenie przyjęcia wymaganych dokumentów oraz zakwalifikowania na egzamin teoretyczny/praktyczny w zakresie prawa jazdy - Dz.U. 2019, poz. 1206 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.
logo_pitform_small.jpg, 6 kB
Deklaracje i dokumenty podatkowe do pobrania za pośrednictwem sms lub przelewu elektronicznego

Druki podatkowe

Możesz tu szybko pobrać aktualne oraz archiwalne wzory formularzy tj.: PIT, CIT, VAT, NIP, AKC, IFT, SSE, PCC, ORD, POG, TYT, VZM, WZP, WZS, ZUS, Zeznanie podatkowe i inne.

Formularze posiadają aktywne pola, można je wypełniać i zapisywać na komputerze, wszystkie obliczenia wykonują się automatycznie.

Popularne formaty Word, Excel oraz PDF.

Płacąc za wybrany tytuł formularza można pobrać wszystkie dostępne jego wzory i formaty.

Pobierz bezpłatne

Przykładowe wzory dokumentów i sprawdź ich przydatność oraz funkcjonalność użytkową.

Uwaga: otwierając formularz w formacie Excel należy pamiętać o włączeniu MAKR, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie formuł obliczeniowych.

Podatki i ZUS na CD

w poręcznych opakowaniach DVD BOX

Płyta zawiera wszystkie aktualne druki podatkowe + druki ZUS. Dzięki temu można korzystać z formularzy bez potrzeby dostępu do sieci Internet.

Druki są aktywne (Excel) oznacza to, ze obliczenia dokonują się automatycznie.

Płyta jest przydatnym narzędziem pracy dla podmiotów gospodarczych oraz dla osób prywatnych, ułatwiającym dokonywanie rozliczeń podatkowych oraz kontakty z ZUS.

Zawartość CD

Subskrypcje serwisu

umożliwiają dostęp do bazy ponad 5 000 wzorów formularzy, która znajduje się na www.signform.pl.

Dokumenty w bazie pogrupowane są w kategorie: Finanse, Firmowe, Budowlane, BHP i HACCP, Kadrowe, Podatkowe, Prawne, Transportowe, Umowy, Urzędowe, UE.

Wybierz subskrypcje

www.signform.pl sp. z o.o.

ul. Altowa 6/5 02-386 Warszawa
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno-Formularzowej
e-mail: bok@signform.pl

Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536 Bank Zachodni WBK S.A.
NIP: 526-24-68-304 Regon: 016391241