Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Jeżeli nie znajdujesz potrzebnego formularz w naszej bazie, bardzo proszę napisz do nas na bok@signform.pl – przygotujemy go dla Ciebie nieodpłatnie.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe >

Administracja i Cyfryzacja

Podkategorie:
Formularze:
 1. Akt założycielski komitetu społecznego - Dz.U. 2014, poz. 833 (załącznik 1)
 2. I-1 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu dofinansowywanego na podstawie art. 12c ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - Dz.U. 2014, poz. 780 (załącznik 1)
 3. Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwa oraz o wysokości kwoty bazowej przekazywanej właściwemu wojewodzie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w roku poprzedzającym rok budżetowy - Dz.U. 2015, poz. 1389 (załącznik 1)
 4. Informacja zbiorcza o wysokości środków funduszu sołeckiego w gminach oraz o wysokości kwoty bazowej w poszczególnych gminach przekazywanej przez wojewodę ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej - Dz.U. 2014, poz. 916 (załącznik 2)
 5. K-1 Raport końcowy z realizacji projektu dofinansowywanego na podstawie art. 12c ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wydatkowania środków finansowych - Dz.U. 2014, poz. 780 (załącznik 3)
 6. Legitymacja Kuriera Urzędu Gminy/Miasta/Starostwa Powiatowego/Jednostki Wojskowej - Dz.U. 2014, poz. 3 (załącznik 13)
 7. Meldunek z przebiegu i wyników akcji kurierskiej uruchomionej na terenie gminy, miasta lub powiatu - Dz.U. 2014, poz. 3 (załącznik 15)
 8. Metryka sprawy - Dz.U. 2012, poz. 250
 9. R-1 Raport roczny z realizacji projektu dofinansowywanego na podstawie art. 12c ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wydatkowania środków finansowych - Dz.U. 2014, poz. 780 (załącznik 2)
 10. Rozliczenie doręczenia kart powołania lub pakietów kart powołania - Dz.U. 2014, poz. 3 (załącznik 14)
 11. Rozliczenie doręczenia kart powołania lub pakietów kart powołania - Dz.U. 2012, poz. 41 (załącznik 4)
 12. Rozliczenie kosztów akcji kurierskiej - Dz.U. 2014, poz. 3 (załącznik 16)
 13. Spis dokumentów akcji kurierskiej urzędu gminy, miasta lub starostwa powiatowego - Dz.U. 2014, poz. 3 (załącznik 2)
 14. Spis numerów telefonów w starostwach powiatowych, urzędach miast i urzędach gmin objętych akcją kurierską - Dz.U. 2014, poz. 3 (załącznik 11)
 15. Spis sołectw znajdujących się na terenie gminy - Dz.U. 2014, poz. 3 (załącznik 12)
 16. Spis ulic z oznaczonymi rejonami - trasami doręczeń - Dz.U. 2014, poz. 3 (załącznik 10)
 17. Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej - Dz.U. 2014, poz. 833 (załącznik 3)
 18. Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej - Dz.U. 2014, poz. 3 (załącznik 17)
 19. Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczeń kart powołania w trybie akcji kurierskiej - Dz.U. 2012, poz. 41 (załącznik 5)
 20. Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar - Dz.U. 2014, poz. 833 (załącznik 4)
 21. Tabela czynności kierującego akcją kurierską - Dz.U. 2014, poz. 3 (załącznik 3)
 22. Tabela rozesłania kurierów - Dz.U. 2014, poz. 3 (załącznik 9)
 23. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - Dz.U. 2012, poz. 94
 24. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi - Dz.U. 2013, poz. 1260
 25. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej osobom zatrudnionym w podmiotach prawnych utworzonych, podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji - Dz.U. 2016, poz. 1598 Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2016 r.
 26. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 27. Wniosek o udostępnienie kanału technologicznego - Dz.U. 2016, poz. 957 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2016 r.
 28. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku - Dz.U. 2012, poz. 125 Formularz obowiązuje od dnia 17 lutego 2012 r.
 29. Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych - Dz.U. 2014, poz. 914
 30. Wniosek o włączenie numeru telefonicznego do systemu powiadamiania ratunkowego - Dz.U. 2014, poz. 1050 (załącznik 1)
 31. Wniosek o wyłączenie obsługi numeru telefonicznego z systemu powiadamiania ratunkowego - Dz.U. 2014, poz. 1050 (załącznik 2)
 32. Wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków gmin w ramach funduszu sołeckiego - Dz.U. 2014, poz. 916 (załącznik 3)
 33. Wykaz aktualizacji kart powołania przekazanych na przechowanie urzędowi gminy lub miasta - Dz.U. 2014, poz. 3 (załącznik 1)
 34. Wykaz kurierów i ich zastępców - Dz.U. 2014, poz. 3 (załącznik 7)
 35. Wykaz kurierów-łączników i kurierów-wykonawców Urzędu Gminy, miasta lub Starostwa Powiatowego - Dz.U. 2014, poz. 3 (załącznik 4)
 36. Wykaz posiadaczy środków transportowych na potrzeby akcji kurierskiej - Dz.U. 2014, poz. 3 (załącznik 8)
 37. Zawiadomienie o przekazaniu hasła do uruchomienia akcji kurierskiej - Dz.U. 2014, poz. 3 (załącznik 6)
 38. Zestawienie przekazanych dokumentów powołania - Dz.U. 2014, poz. 3 (załącznik 5)
 39. Zgłoszenie odwołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych - Dz.U. 2014, poz. 1934 (załącznik 2)
 40. Zgłoszenie powołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych - Dz.U. 2014, poz. 1934 (załącznik 1)
 41. Zgłoszenie zbiórki publicznej - Dz.U. 2014, poz. 833 (załącznik 2)
logo_pitform_small.jpg, 6 kB
Deklaracje i dokumenty podatkowe do pobrania za pośrednictwem sms lub przelewu elektronicznego

Druki podatkowe

Możesz tu szybko pobrać aktualne oraz archiwalne wzory formularzy tj.: PIT, CIT, VAT, NIP, AKC, IFT, SSE, PCC, ORD, POG, TYT, VZM, WZP, WZS, ZUS, Zeznanie podatkowe i inne.

Formularze posiadają aktywne pola, można je wypełniać i zapisywać na komputerze, wszystkie obliczenia wykonują się automatycznie.

Popularne formaty Word, Excel oraz PDF.

Płacąc za wybrany tytuł formularza można pobrać wszystkie dostępne jego wzory i formaty.

Pobierz bezpłatne

Przykładowe wzory dokumentów i sprawdź ich przydatność oraz funkcjonalność użytkową.

Uwaga: otwierając formularz w formacie Excel należy pamiętać o włączeniu MAKR, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie formuł obliczeniowych.

Podatki i ZUS na CD

w poręcznych opakowaniach DVD BOX

Płyta zawiera wszystkie aktualne druki podatkowe + druki ZUS. Dzięki temu można korzystać z formularzy bez potrzeby dostępu do sieci Internet.

Druki są aktywne (Excel) oznacza to, ze obliczenia dokonują się automatycznie.

Płyta jest przydatnym narzędziem pracy dla podmiotów gospodarczych oraz dla osób prywatnych, ułatwiającym dokonywanie rozliczeń podatkowych oraz kontakty z ZUS.

Zawartość CD

Subskrypcje serwisu

umożliwiają dostęp do bazy ponad 5 000 wzorów formularzy, która znajduje się na www.signform.pl.

Dokumenty w bazie pogrupowane są w kategorie: Finanse, Firmowe, Budowlane, BHP i HACCP, Kadrowe, Podatkowe, Prawne, Transportowe, Umowy, Urzędowe, UE.

Wybierz subskrypcje

www.signform.pl sp. z o.o.

ul. Altowa 6/5 02-386 Warszawa
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno-Formularzowej
e-mail: bok@signform.pl

Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536 Bank Zachodni WBK S.A.
NIP: 526-24-68-304 Regon: 016391241