Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Jeżeli nie znajdujesz potrzebnego formularz w naszej bazie, bardzo proszę napisz do nas na bok@signform.pl – przygotujemy go dla Ciebie nieodpłatnie.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe >

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Podkategorie:
Formularze:
 1. Informacja dla Marszałka Województwa dotycząca wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy - Dz.U. 2015, poz. 168 (załącznik 4)
 2. Informacja dla ministra właściwego do spraw pracy dotycząca wykorzystania środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Funduszu) na wypłaty świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy - Dz.U. 2017, poz. 1854 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2015 r.
 3. Informacja dla ministra właściwego do spraw pracy dotycząca wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy - Dz.U. 2015, poz. 168 (załącznik 5)
 4. Informacje o kwocie naliczonego odpisu podstawowego tworzącego zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wojewódzkim urzędzie pracy - Dz.U. 2017, poz. 1705 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 7 września 2017 r.
 5. Informacje o kwocie naliczonego odpisu podstawowego tworzącego zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wojewódzkim urzędzie pracy przypadającej na pracowników - Dz.U. 2018, poz. 1955 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.
 6. Informacje o planowanych dochodach i przychodach Funduszu w roku budżetowym i w czterech kolejnych latach - Dz.U. 2017, poz. 1705 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 7 września 2017 r.
 7. Informacje o planowanych kosztach wojewódzkiego urzędu pracy związanych z realizacją zadań funduszu w roku budżetowym i w czterech kolejnych latach - Dz.U. 2018, poz. 1955 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.
 8. Informacje o planowanych przychodach funduszu w roku budżetowym i w czterech kolejnych latach - Dz.U. 2018, poz. 1955 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.
 9. Informacje o planowanych wydatkach wojewódzkiego urzędu pracy związanych z realizacją zadań Funduszu - Dz.U. 2017, poz. 1705 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 7 września 2017 r.
 10. Informacje o stanie bieżącej realizacji zadań Funduszu - Dz.U. 2017, poz. 1705 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 7 września 2017 r.
 11. Informacje o stanie bieżącej realizacji zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - Dz.U. 2018, poz. 1955 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.
 12. Informacje o stanie środków pieniężnych funduszu, przychodach, wydatkach, kosztach, stanie należności i stanie zobowiązań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - Dz.U. 2018, poz. 1955 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.
 13. Informacje o stanie środków pieniężnych funduszu, przychodach, wydatkach, kosztach, stanie należności i stanie zobowiązań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - Dz.U. 2018, poz. 1955 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.
 14. Informacje o stanie środków pieniężnych Funduszu, przychodach, wydatkach, stanie należności i stanie zobowiązań Funduszu - Dz.U. 2017, poz. 1705 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 7 września 2017 r.
 15. Informacje o zapotrzebowaniu na limitowane środki finansowe Funduszu przekazywane przez dysponenta Funduszu - Dz.U. 2017, poz. 1705 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 7 września 2017 r.
 16. Informacje o zapotrzebowaniu na nielimitowane środki finansowe funduszu w celu wypłaty ustawowych świadczeń z funduszu oraz zabezpieczenia kosztów z tytułu postępowania sądowego i windykacyjnego - Dz.U. 2018, poz. 1955 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.
 17. Informacje o zapotrzebowaniu na nielimitowane środki finansowe Funduszu w celu wypłaty ustawowych świadczeń z Funduszu oraz zabezpieczenia wydatków z tytułu postępowania sądowego i windykacyjnego - Dz.U. 2017, poz. 1705 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 7 września 2017 r.
 18. Umowa o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy - Dz.U. 2015, poz. 168 (załącznik 2)
 19. Umowa o wypłatę świadczeń na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowników za czas przestoju ekonomicznego, zrekompensowanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników - Dz.U. 2017, poz. 1854 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2015 r.
 20. Wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy - Dz.U. 2015, poz. 168 (załącznik 1)
 21. Wniosek o przyznanie świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych z tytułu przestoju ekonomicznego, obniżenia wymiaru czasu pracy, składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy - Dz.U. 2017, poz. 1854 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2015 r.
 22. Wniosek o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych - Dz.U. 2010 Nr 148, poz. 995 (1)
 23. Wniosek o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - Dz.U. 2011 Nr 262, poz. 1566 (załącznik 1)
 24. Wniosek o wypłatę świadczeń z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych - Dz.U. 2017, poz. 2041 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 4 listopada 2017 r.
 25. Wniosek pracodawcy o wypłatę zaliczek na poczet niezaspokojonych roszczeń pracowniczych - Dz.U. 2017, poz. 2027 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2017 r.
 26. Wniosek pracownika o wypłatę zaliczki na poczet niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń z powodu braku środków finansowych w związku z faktycznym zaprzestaniem działalności przez pracodawcę - Dz.U. 2017, poz. 2027 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2017 r.
 27. Wykaz pracowników, których wynagrodzenia będą podlegały zaspokojeniu w ramach nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - Dz.U. 2011 Nr 262, poz. 1566 (załącznik 2)
 28. Wykaz pracowników, których wynagrodzenia podlegają zaspokojeniu w ramach nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - Dz.U. 2010 Nr 148, poz. 995 (2) i (3) - na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r.
 29. Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - Dz.U. 2017, poz. 1854 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2015 r.
 30. Wykaz uzupełniający niezaspokojonych roszczeń pracowniczych (format A3) - Dz.U. 2017, poz. 2041 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 4 listopada 2017 r.
 31. Zapotrzebowanie na środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy - Dz.U. 2017, poz. 1854 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2015 r.
 32. Zapotrzebowanie na środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy - Dz.U. 2017, poz. 1854 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2015 r.
 33. Zapotrzebowanie na środki na dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy - Dz.U. 2015, poz. 168 (załącznik 3)
 34. Zaświadczenie potwierdzające, że przedsiębiorca poniósł szkodę w wyniku powodzi - Dz.U. 2018, poz. 1473
 35. Zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych (format A3) - Dz.U. 2017, poz. 2041 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 4 listopada 2017 r.
logo_pitform_small.jpg, 6 kB
Deklaracje i dokumenty podatkowe do pobrania za pośrednictwem sms lub przelewu elektronicznego

Druki podatkowe

Możesz tu szybko pobrać aktualne oraz archiwalne wzory formularzy tj.: PIT, CIT, VAT, NIP, AKC, IFT, SSE, PCC, ORD, POG, TYT, VZM, WZP, WZS, ZUS, Zeznanie podatkowe i inne.

Formularze posiadają aktywne pola, można je wypełniać i zapisywać na komputerze, wszystkie obliczenia wykonują się automatycznie.

Popularne formaty Word, Excel oraz PDF.

Płacąc za wybrany tytuł formularza można pobrać wszystkie dostępne jego wzory i formaty.

Pobierz bezpłatne

Przykładowe wzory dokumentów i sprawdź ich przydatność oraz funkcjonalność użytkową.

Uwaga: otwierając formularz w formacie Excel należy pamiętać o włączeniu MAKR, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie formuł obliczeniowych.

Podatki i ZUS na CD

w poręcznych opakowaniach DVD BOX

Płyta zawiera wszystkie aktualne druki podatkowe + druki ZUS. Dzięki temu można korzystać z formularzy bez potrzeby dostępu do sieci Internet.

Druki są aktywne (Excel) oznacza to, ze obliczenia dokonują się automatycznie.

Płyta jest przydatnym narzędziem pracy dla podmiotów gospodarczych oraz dla osób prywatnych, ułatwiającym dokonywanie rozliczeń podatkowych oraz kontakty z ZUS.

Zawartość CD

Subskrypcje serwisu

umożliwiają dostęp do bazy ponad 5 000 wzorów formularzy, która znajduje się na www.signform.pl.

Dokumenty w bazie pogrupowane są w kategorie: Finanse, Firmowe, Budowlane, BHP i HACCP, Kadrowe, Podatkowe, Prawne, Transportowe, Umowy, Urzędowe, UE.

Wybierz subskrypcje

www.signform.pl sp. z o.o.

ul. Altowa 6/5 02-386 Warszawa
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno-Formularzowej
e-mail: bok@signform.pl

Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536 Bank Zachodni WBK S.A.
NIP: 526-24-68-304 Regon: 016391241