Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Jeżeli nie znajdujesz potrzebnego formularz w naszej bazie, bardzo proszę napisz do nas na bok@signform.pl – przygotujemy go dla Ciebie nieodpłatnie.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Finansowe >

Sprawozdawczość Finansowa

Podkategorie:
Formularze:
 1. Rb-23 - Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych Dz.U. 2018, poz. 109 (załącznik 1) Formularz obowiązujący od dnia 13 stycznia 2018 r.
 2. Rb-23 PRF - Miesięczne / roczne sprawozdanie o środkach na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
 3. Rb-23A - Sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym o symbolu 222-4 Dz.U. 2018, poz. 109 (załącznik 2) Formularz obowiązujący od dnia 13 stycznia 2018 r.
 4. RB-23B - Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych izb celnych, z wyłączeniem rachunku do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego, podatku od gier oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin Dz.U....
 5. Rb-23PL - Sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki Dz.U. 2018, poz. 109 (załącznik 3) Formularz obowiązujący od dnia 13 stycznia 2018
 6. Rb-24 - Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych urzędów skarbowych Dz.U. 2018, poz. 109 (załącznik 4) Formularz obowiązujący od dnia 13 stycznia 2018 r.
 7. Rb-27 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Dz.U. 2018, poz. 109 (załącznik 5) Formularz obowiązujący od dnia 13 stycznia 2018 r.
 8. Rb-27PL - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki Dz.U. 2018, poz. 109 (załącznik 6) Formularz obowiązujący od dnia 13 stycznia 2018 r.
 9. Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego Dz.U. 2018, poz. 109 (załącznik 8) Formularz obowiązujący od dnia 13 stycznia 2018 r....
 10. Rb-27UE - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu środków europejskich Dz.U. 2018, poz. 109 (załącznik 7) Formularz obowiązujący od dnia 13 stycznia 2018 r.
 11. Rb-27ZZ - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Dz.U. 2018, poz. 109 (załącznik 9)...
 12. Rb-28 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa Dz.U. 2018, poz. 109 (załącznik 11) Formularz obowiązujący od dnia 13 stycznia 2018 r.
 13. RB-28 Programy - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa...
 14. Rb-28 Programy WPR - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na realizację Wspólnej Polityki Rolnej Dz.U. 2018, poz. 109...
 15. Rb-28NW - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego Dz.U. 2018, poz. 109 (załącznik 17) Formularz obowiązujący od dnia 13 stycznia 2018 r.
 16. Rb-28NW Programy - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi...
 17. Rb-28NWS - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego Dz.U. 2018, poz. 109 (załącznik 20) Formularz...
 18. Rb-28PL - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki Dz.U. 2018, poz. 109 (załącznik 12) Formularz obowiązujący od dnia 13 stycznia 2018 r.
 19. Rb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego Dz.U. 2018, poz. 1395 Formularz obowiązujący od dnia 3 sierpnia 2018 r....
 20. Rb-28UE - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej Dz.U. 2018, poz. 109 (załącznik 15) Formularz...
 21. Rb-28UE WPR - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich w zakresie wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej Dz.U. 2018, poz. 109 (załącznik 16) Formularz obowiązujący od...
 22. Rb-30 - Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
 23. Rb-30S - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Dz.U. 2018, poz. 109 (załącznik 22) Formularz obowiązujący od dnia 13 stycznia 2018 r.
 24. Rb-31 - Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych
 25. Rb-32 - Półroczne - Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych
 26. Rb-33 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego Dz.U. 2018, poz. 109 (załącznik 23) Formularz obowiązuje od dnia 13 stycznia 2018 r.
 27. Rb-34PL - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.163 ustawy o finansach publicznych Dz.U. 2018, poz. 109 (załącznik 24) Formularz obowiązujący od dnia 13 stycznia...
 28. Rb-34S - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Dz.U. 2018, poz. 109 (załącznik 25) Formularz obowiązujący od dnia 13...
 29. Rb-35 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków agencji wykonawczej Dz.U. 2018, poz. 109 (załącznik 26) Formularz obowiązujący od dnia 13 stycznia 2018 r.
 30. Rb-40 - Sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej, planu finansowego państwowego funduszu celowego / agencji wykonawczej / instytucji gospodarki budżetowej Dz.U. 2018, poz. 109 (załącznik 27) Formularz...
 31. Rb-50 - Sprawozdanie o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Dz.U. 2018, poz. 109 (załącznik 28)...
 32. Rb-70 - Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach Dz.U. 2018, poz. 109 (załącznik 29) Formularz obowiązujący od dnia 13 stycznia 2018 r.
 33. RB-BZ1 - Półroczne/Roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym Dz.U. 2018, poz. 1793 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od...
 34. RB-BZ2 - Półroczne/Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego/agencji wykonawczej/instytucji gospodarki budżetowej/państwowej osoby prawnej w układzie zadaniowym Dz.U. 2018, poz. 1793 (załącznik 2)...
 35. Rb-FER - Sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego Dz.U. 2018, poz. 109 (załącznik 33) Formularz obowiązujący od dnia 13 stycznia 2018 r....
 36. Rb-FUS - Sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dz.U. 2018, poz. 109 (załącznik 32) Formularz obowiązujący od dnia 13 stycznia 2018 r....
 37. Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych  Dz.U. 2014, poz. 1773 (załącznik 3)
 38. Rb-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego Dz.U. 2018, poz. 109 (załącznik 21) Formularz obowiązujący od dnia 13 stycznia 2018 r.
 39. Rb-PDP - Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu Dz.U. 2018, poz. 109 (załącznik 10) Formularz obowiązujący od dnia 13 stycznia 2018 r.
 40. Rb-ST - Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego Dz.U. 2018, poz. 109 (załącznik 30) Formularz obowiązujący od dnia 13 stycznia 2018 r.
 41. RB-UN - Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej Dz.U. 2014, poz. 1773 (załącznik 4)
 42. Rb-UZ - Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych Dz.U. 2014, poz. 1773 (załącznik 2)
 43. Rb-WSa - Roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego Dz.U. 2016, poz. 1015 (załącznik 31) Formularz obowiązujący od dnia 24 stycznia 2014 r.
 44. Rb-WSb - Sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w podziale wojewódzkim (regionalnym) poniesionych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, z wyłączeniem placówek Dz.U. 2016, poz. 1015 (załącznik...
 45. Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Dz.U. 2014, poz. 1773 (załącznik 1)
 46. Rb-ZN - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych Dz.U. 2014, poz. 1773 (załącznik 5)
 47. Rb-Z-PPP - Sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego Dz.U. 2018, poz. 109 (załącznik 31) Formularz obowiązujący od dnia 13 stycznia 2018 r.
 48. Rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa - Dz.U. 2010 Nr 238, poz. 1579 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 r.
 49. Zestawienie przepływów finansowych prowadzone przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego - Dz.U. 2018, poz. 2050 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 28 października 2018 r.
 50. Zestawienie przychodów i kosztów prowadzone przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego - Dz.U. 2018, poz. 2050 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 28 października 2018 r.
logo_pitform_small.jpg, 6 kB
Deklaracje i dokumenty podatkowe do pobrania za pośrednictwem sms lub przelewu elektronicznego

Druki podatkowe

Możesz tu szybko pobrać aktualne oraz archiwalne wzory formularzy tj.: PIT, CIT, VAT, NIP, AKC, IFT, SSE, PCC, ORD, POG, TYT, VZM, WZP, WZS, ZUS, Zeznanie podatkowe i inne.

Formularze posiadają aktywne pola, można je wypełniać i zapisywać na komputerze, wszystkie obliczenia wykonują się automatycznie.

Popularne formaty Word, Excel oraz PDF.

Płacąc za wybrany tytuł formularza można pobrać wszystkie dostępne jego wzory i formaty.

Pobierz bezpłatne

Przykładowe wzory dokumentów i sprawdź ich przydatność oraz funkcjonalność użytkową.

Uwaga: otwierając formularz w formacie Excel należy pamiętać o włączeniu MAKR, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie formuł obliczeniowych.

Podatki i ZUS na CD

w poręcznych opakowaniach DVD BOX

Płyta zawiera wszystkie aktualne druki podatkowe + druki ZUS. Dzięki temu można korzystać z formularzy bez potrzeby dostępu do sieci Internet.

Druki są aktywne (Excel) oznacza to, ze obliczenia dokonują się automatycznie.

Płyta jest przydatnym narzędziem pracy dla podmiotów gospodarczych oraz dla osób prywatnych, ułatwiającym dokonywanie rozliczeń podatkowych oraz kontakty z ZUS.

Zawartość CD

Subskrypcje serwisu

umożliwiają dostęp do bazy ponad 5 000 wzorów formularzy, która znajduje się na www.signform.pl.

Dokumenty w bazie pogrupowane są w kategorie: Finanse, Firmowe, Budowlane, BHP i HACCP, Kadrowe, Podatkowe, Prawne, Transportowe, Umowy, Urzędowe, UE.

Wybierz subskrypcje

www.signform.pl sp. z o.o.

ul. Altowa 6/5 02-386 Warszawa
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno-Formularzowej
e-mail: bok@signform.pl

Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536 Bank Zachodni WBK S.A.
NIP: 526-24-68-304 Regon: 016391241