Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe >

Izba/Służba Celno-Skarbowa

Podkategorie:
Formularze:
 1. Arkusz oceny kompetencji funkcjonariusza celnego - Dz.U. 2016, poz. 334 (załącznik 4)
 2. Imienne upoważnienie do wykonywania kontroli przez Służbę Celną - Dz.U. 2015, poz. 2329 (załącznik 2) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 3. Indywidualna karta oceny sprawności fizycznej funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej - Dz.U. 2018, poz. 641 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 30 marca 2018 r.
 4. Informacja dotycząca stosunku podległości służbowej funkcjonariuszy celnych, członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników odpowiednio pełniących służbę albo zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Służby Celno-Skarbowej - Dz.U. 2017, poz. 418 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 5. Informacja stwierdzająca, iż Sąd Okręgowy postanowieniem, wyraził zgodę na udostępnienie danych i informacji - Dz.U. 2018, poz. 1246 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 28 czerwca 2018 r.
 6. Informacja stwierdzająca, że dane i informacje przekazane na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego nie dostarczyły podstaw do wszczęcia postępowania przygotowawczego, podatkowego, w sprawach celnych lub kont - Dz.U. 2018, poz. 1246 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 28 czerwca 2018 r.
 7. Informacja, stwierdzająca, że Sąd Okręgowy postanowieniem wyraził zgodę na udostępnienie danych i informacji - Dz.U. 2018, poz. 1246 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 28 czerwca 2018 r.
 8. Kwestionariusz oceny okresowej funkcjonariusza celnego - Dz.U. 2018, poz. 462 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2018 r.
 9. Kwestionariusz osobowy kandydata do Służby Celno-Skarbowej - Dz.U. 2018, poz. 449 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2018 r.
 10. Oświadczenie o prawdziwości i aktualności danych we wniosku wraz z kwestionariuszem postępowania audytowego - Dz.U. 2013, poz. 150 (załącznik 9)
 11. Oświadczenie o stanie majątkowym funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej - Dz.U. 2019, poz. 854 Formularz obowiązuje od dnia 23 maja 2019 r.
 12. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w programie dotyczącym wzajemnego uznawania statusów upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) pomiędzy Unią Europejską a państwami trzecimi - Dz.U. 2013, poz. 150 (załącznik 10)
 13. Pokwitowanie depozytu złożonego w urzędzie celno-skarbowym - Dz.U. 2017, poz. 373 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 14. Protokół komisyjnego zniszczenia materiałów z obserwacji przeprowadzonej przez Służbę Celną, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa/przestępstwa skarbowego - Dz.U. 2014, poz. 731 (załącznik 6)
 15. Protokół przekazania materiałów z obserwacji przeprowadzonej przez Służbę Celną, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa/przestępstwa skarbowego - Dz.U. 2014, poz. 731 (załącznik 4)
 16. Protokół z przeprowadzenia czynności monitorowania przez Służbę Celną - Dz.U. 2015, poz. 428 (załącznik 2)
 17. Raport z monitorowania przez Służbę Celną - Dz.U. 2015, poz. 428 (załącznik 3)
 18. Rejestr zarządzeń przeprowadzenia obserwacji - Dz.U. 2014, poz. 731 (załącznik 2)
 19. Stałe upoważnienie do wykonywania kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej - Dz.U. 2018, poz. 2520 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2019 r.
 20. Świadectwo służby funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej - Dz.U. 2018, poz. 413 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2018 r.
 21. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej - Dz.U. 2018, poz. 2520 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2019 r.
 22. Upoważnienie do wykonywania kontroli przez Służbę Celną - Dz.U. 2016, poz. 611 Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 23. Wniosek o mianowanie na stopień służbowy w Służbie Celno-Skarbowej - Dz.U. 2018, poz. 356 Formularz obowiązuje od dnia 27 luty 2018 r.
 24. Wniosek o odroczenie / przedłużenie odroczenia, na czas oznaczony obowiązku poinformowania podmiotu o postanowieniu Sądu Okręgowego - Dz.U. 2018, poz. 1246 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 28 czerwca 2018 r.
 25. Wniosek o przeprowadzenie badania lekarskiego osoby zatrzymanej przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej - Dz.U. 2018, poz. 446 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2018 r.
 26. Wniosek o wypłatę równoważnika z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia służby celnej - Dz.U. 2017, poz. 387 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 27. Wniosek o wyrażenie zgody na udostępnienie danych i informacji, o których mowa w art. 127a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej - Dz.U. 2018, poz. 1246 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 28 czerwca 2018 r.
 28. Wniosek o wyrażenie zgody na wystąpienie do Sądu Okręgowego z wnioskiem o odroczenie / przedłużenie odroczenia, na czas oznaczony, obowiązku poinformowania podmiotu o postanowieniu Sądu Okręgowego - Dz.U. 2018, poz. 1246 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 28 czerwca 2018 r.
 29. Wykaz dni pełnienia służby funkcjonariusza celnego - Dz.U. 2017, poz. 387 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 30. Zarządzenie przeprowadzenia obserwacji przez Służbę Celną, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa/przestępstwa skarbowego - Dz.U. 2014, poz. 731 (załącznik 1)
 31. Zarządzenie zniszczenia materiałów z obserwacji przeprowadzonej przez Służbę Celną, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa/przestępstwa skarbowego - Dz.U. 2014, poz. 731 (załącznik 5)
 32. Zaświadczenie lekarskie o istnieniu albo braku przeciwwskazań medycznych do zatrzymania przez funkcjonariuszy Służby Celnej - Dz.U. 2018, poz. 446 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2018 r.
 33. Zaświadczenie o posiadaniu stażu pracy dla osób wykorzystujących zwierzęta do celów naukowych lub edukacyjnych - Dz.U. 2015, poz. 628 (załącznik 9)
 34. Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności monitorowania przez Służbę Celną - Dz.U. 2015, poz. 428 (załącznik 1)
logo_pitform_small.jpg, 6 kB
Deklaracje i dokumenty podatkowe do pobrania za pośrednictwem sms lub przelewu elektronicznego

Druki podatkowe

Możesz tu szybko pobrać aktualne oraz archiwalne wzory formularzy tj.: PIT, CIT, VAT, NIP, AKC, IFT, SSE, PCC, ORD, POG, TYT, VZM, WZP, WZS, ZUS, Zeznanie podatkowe i inne.

Formularze posiadają aktywne pola, można je wypełniać i zapisywać na komputerze, wszystkie obliczenia wykonują się automatycznie.

Popularne formaty Word, Excel oraz PDF.

Płacąc za wybrany tytuł formularza można pobrać wszystkie dostępne jego wzory i formaty.

Pobierz bezpłatne

Przykładowe wzory dokumentów i sprawdź ich przydatność oraz funkcjonalność użytkową.

Uwaga: otwierając formularz w formacie Excel należy pamiętać o włączeniu MAKR, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie formuł obliczeniowych.

Podatki i ZUS na CD

w poręcznych opakowaniach DVD BOX

Płyta zawiera wszystkie aktualne druki podatkowe + druki ZUS. Dzięki temu można korzystać z formularzy bez potrzeby dostępu do sieci Internet.

Druki są aktywne (Excel) oznacza to, ze obliczenia dokonują się automatycznie.

Płyta jest przydatnym narzędziem pracy dla podmiotów gospodarczych oraz dla osób prywatnych, ułatwiającym dokonywanie rozliczeń podatkowych oraz kontakty z ZUS.

Zawartość CD

Subskrypcje serwisu

umożliwiają dostęp do bazy ponad 5 000 wzorów formularzy, która znajduje się na www.signform.pl.

Dokumenty w bazie pogrupowane są w kategorie: Finanse, Firmowe, Budowlane, BHP i HACCP, Kadrowe, Podatkowe, Prawne, Transportowe, Umowy, Urzędowe, UE.

Wybierz subskrypcje

www.signform.pl sp. z o.o.

ul. Altowa 6/5 02-386 Warszawa
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno-Formularzowej
e-mail: bok@signform.pl

Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536 Bank Zachodni WBK S.A.
NIP: 526-24-68-304 Regon: 016391241