Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe >

Ministerstwo Sprawiedliwości

Formularze:
 1. Arkusz oceny kwalifikacyjnej urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury - Dz.U. 2014, poz. 257
 2. Arkusz oceny okresowej prokuratora (ocena zespołu wizytacyjnego) - Dz.U. 2013, poz. 1011 (załącznik 2)
 3. Arkusz oceny pracy asesora sądowego - Dz.U. 2016, poz. 184 Formularz obowiązujący od dnia 17 lutego 2016 r.
 4. Arkusz oceny pracy sędziego - Dz.U. 2013, poz. 1481 (załącznik 1)
 5. Arkusz oceny referendarza sądowego albo asystenta sędziego - Dz.U. 2012, poz. 714 (załącznik 2)
 6. Arkusz okresowej oceny prokuratora (ocena współpracownika - fakultatywna) - Dz.U. 2013, poz. 1011 (załącznik 4)
 7. Arkusz okresowej oceny prokuratora (ocena zwierzchnika służbowego) - Dz.U. 2013, poz. 1011 (załącznik 1)
 8. Arkusz okresowej oceny prokuratora (samoocena prokuratora - fakultatywna) - Dz.U. 2013, poz. 1011 (załącznik 3)
 9. Arkusz okresowej oceny prokuratora (wynik okresowej oceny) - Dz.U. 2013, poz. 1011 (załącznik 5)
 10. Arkusz samooceny referendarza sądowego albo asystenta sędziego - Dz.U. 2012, poz. 714 (załącznik 4)
 11. Europejski nakaz aresztowania - Dz.U. 2012, poz. 266
 12. Europejski Nakaz Dochodzeniowy - Dz.U. 2018, poz. 366 Formularz obowiązuje od dnia 14 lutego 2018 r.
 13. Europejski nakaz ochrony - Dz.U. 2015, poz. 123
 14. Formularz podziału czynności - Dz.U. 2019, poz. 1141 Formularz obowiązuje od dnia 21 czerwca 2019 r. 
 15. Formularz sprawdzenia dokumentów kandydata na dyrektora zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich - Dz.U. 2015, poz. 1809
 16. Formularz wniosku o przyznanie kompensaty ofiarom przestępstw - Dz.U. 2016, poz. 51 Formularz obowiązuje od dnia 13 stycznia  2016 r.
 17. Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpatrywania odwołań od wyników egzaminu komorniczego - Dz.U. 2018, poz. 2513 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 18. Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji kwalifikacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej - Dz.U. 2017, poz. 1837 Formularz obowiązuje od dnia 22 stycznia 2016 r.
 19. Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji kwalifikacyjnej do spraw aplikacji notarialnej - Dz.U. 2016, poz. 1621
 20. Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji kwalifikacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej - Dz.U. 2017, poz. 1898 Formularz obowiązuje od dnia 15 czerwca 2009 r.
 21. Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji odwoławczej (egzamin adwokacki) - Dz.U. 2016, poz. 101
 22. Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji odwoławczej (egzamin notarialny) - Dz.U. 2016, poz. 45
 23. Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji odwoławczej (egzamin radcowski) - Dz.U. 2016, poz. 100
 24. Formularz zgłoszenia kandydata na egzaminatora komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego - Dz.U. 2016, poz. 112
 25. Formularz zgłoszenia kandydata na egzaminatora komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego - Dz.U. 2016, poz. 116
 26. Indywidualny plan rozwoju zawodowego prokuratora (IPRZ) - Dz.U. 2013, poz. 1011 (załącznik 6)
 27. Indywidualny plan rozwoju zawodowego sędziego - Dz.U. 2013, poz. 1481 (załącznik 2)
 28. Informacja o dochodach z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych - Dz.U. 2018, poz. 491 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 16 lutego 2017 r.
 29. Informacja roczna o działalności sądów działających na obszarze okręgu - Dz.U. 2018, poz. 22 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 5 stycznia 2018 r.
 30. Informacja roczna o działalności sądów na obszarze apelacji - Dz.U. 2018, poz. 22 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 5 stycznia 2018 r.
 31. Informacja roczna o działalności Sądu Rejonowego - Dz.U. 2018, poz. 22 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 5 stycznia 2018 r.
 32. Informacja z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (ePUAP) - Dz.U. 2018, poz. 491 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 16 lutego 2017 r.
 33. Karta czynności dozoru - Dz.U. 2016, poz. 969 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 16 lipca 2016 r.
 34. Karta do głosowania w postępowaniu o zatwierdzenie układu - Dz.U. 2015, poz. 2215 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 35. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika - Dz.U. 2011 Nr 121, poz. 693
 36. Księga pieniężna kancelarii komorniczej - Dz.U. 2014, poz. 181
 37. Kwartalna informacja o wykorzystaniu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Dz.U. 2017, poz. 1760 Formularz obowiązuje od dnia 20 września 2017 r.
 38. Kwartalna informacja o wykorzystaniu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Dz.U. 2019, poz. 683 Formularz obowiązuje od dnia 28 grudnia 2018 r.
 39. Kwestionariusz informacji o osobie ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora - Dz.U. 2017, poz. 462 Formularz obowiązuje od dnia 4 marca 2017 r.
 40. Kwestionariusz zebrania informacji przez specjalistę terapii uzależnień - Dz.U. 2012, poz. 38 (załącznik 2)
 41. Licencja Syndyka - Dz.U. 2008 Nr 37, poz. 208
 42. Lista wierzytelności - Dz.U. 2015, poz. 2219 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 43. Metryka identyfikacyjna nośnika służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych w postępowaniu karnym - Dz.U. 2017, poz. 93 Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2017 r.
 44. Opinia dotycząca referendarza sądowego albo asystenta sędziego - Dz.U. 2012, poz. 714 (załącznik 3)
 45. Oświadczenie członka komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin adwokacki wraz z opisami istotnych zagadnień - Dz.U. 2014, poz. 363
 46. Oświadczenie członka komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin komorniczy wraz z opisami istotnych zagadnień - Dz.U. 2018, poz. 2398 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 47. Oświadczenie członka komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin notarialny wraz z opisami istotnych zagadnień - Dz.U. 2014, poz. 364
 48. Oświadczenie członka komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin radcowski wraz z opisami istotnych zagadnień - Dz.U. 2014, poz. 360
 49. Oświadczenie członka komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi - Dz.U. 2018, poz. 2457 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 50. Oświadczenie członka komisji do przeprowadzenia zamówienia na wydrukowanie i dostarczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską - Dz.U. 2013, poz. 1516
 51. Oświadczenie członka komisji do przeprowadzenia zamówienia na wydrukowanie i dostarczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną - Dz.U. 2014, poz. 221
 52. Oświadczenie o stanie majątkowym prokuratora - Dz.U. 2017, poz. 1707 Formularz obowiązuje od dnia 8 września 2017 r.
 53. Oświadczenie o stanie majątkowym składane przez komorników sądowych - Dz.U. 2018, poz. 2444 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 54. Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego - Dz.U. 2015, poz. 526
 55. Oświadczenie specjalisty terapii uzależnień ubiegającego się o wpis do ewidencji osób uprawnionych do zebrania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych - Dz.U. 2012, poz. 38 (załącznik 1)
 56. Plan podziału funduszy masy upadłości - Dz.U. 2015, poz. 2239 (załącznik 2) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 57. Plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej - Dz.U. 2015, poz. 2239 (załącznik 1) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 58. Protokół badania śliny/krwi nieletniego - Dz.U. 2012, poz. 468 (załącznik 2)
 59. Protokół badania śliny/krwi skazanego/sprawcy - Dz.U. 2012, poz. 104 (załącznik 2)
 60. Protokół kontroli działalności sekretariatu wydziału sądu - Dz.U. 2013, poz. 69 (załącznik 2)
 61. Protokół wizytacji wydziału sądu - Dz.U. 2013, poz. 69 (załącznik 1)
 62. Protokół z przebiegu badania urządzeniem elektronicznym zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu - Dz.U. 2012, poz. 468 (załącznik 1)
 63. Protokół z przebiegu badania urządzeniem elektronicznym zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu - Dz.U. 2012, poz. 104 (załącznik 1)
 64. Przeniesienie nieletniego do innego Zakładu Poprawczego - Dz.U. 2014, poz. 1054 (załącznik 4)
 65. Skierowanie nieletniego do Zakładu Poprawczego - Dz.U. 2014, poz. 1054 (załącznik 3)
 66. Spis inwentarza w postępowaniu sanacyjnym - Dz.U. 2015, poz. 2207 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 67. Spis należności w postępowaniu upadłościowym - Dz.U. 2015, poz. 2203 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 68. Spis nieobjętych przez syndyka składników majątku upadłego, w tym składników majątku nieobjętych na skutek czynności bezskutecznych - Dz.U. 2015, poz. 2203 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 69. Spis wierzytelności - Dz.U. 2015, poz. 2206 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 70. Spis wierzytelności spornych - Dz.U. 2015, poz. 2206 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 71. Spis zlikwidowanych składników masy upadłościowej - Dz.U. 2015, poz. 2242 Fomularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 72. Sprawozdanie końcowe zarządcy - Dz.U. 2015, poz. 2214 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 73. Sprawozdanie ostateczne syndyka - Dz.U. 2015, poz. 2241 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 74. Sprawozdanie rachunkowe syndyka - Dz.U. 2015, poz. 2241 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 75. Sprawozdanie rachunkowe zarządcy - Dz.U. 2015, poz. 2214 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 76. Sprawozdanie z czynności nadzorcy sądowego - Dz.U. 2015, poz. 2214 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 77. Sprawozdanie z czynności syndyka - Dz.U. 2015, poz. 2241 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 78. Sprawozdanie z czynności zarządcy - Dz.U. 2015, poz. 2214 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 79. Sprawozdanie z objęcia / przebiegu / zakończenia dozoru - Dz.U. 2016, poz. 969 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 16 lipca 2016 r.
 80. Sprawozdanie z wykonania planu podziału - Dz.U. 2015, poz. 2220 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 81. Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Dz.U. 2015, poz. 2276 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 82. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu komorniczego - Dz.U. 2013, poz. 1521 (załącznik 2)
 83. Wniosek o udzielenie dotacji z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych - Dz.U. 2017, poz. 1069 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017 r.
 84. Wniosek o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w zakładzie karnym lub areszcie śledczym - Dz.U. 2019, poz. 822 Formularz obowiązuje od dnia 7 maja 2019 r.
 85. Wniosek o udzielenie pożyczki z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych - Dz.U. 2017, poz. 1069 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017 r.
 86. Wniosek o wpis na listę stałych mediatorów, prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego - Dz.U. 2016, poz. 122 Formularz obowiązuje od dnia 29 stycznia 2016 r.
 87. Wniosek o wypłatę ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności - Dz.U. 2017, poz. 1069 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017 r.
 88. Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Dz.U. 2015, poz. 2276 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 89. Wykaz inwentarza - Dz.U. 2015, poz. 1537 Formularz obowiązuje od dnia 18 października 2015 r.
 90. Wzór rejestru wystawionych zaświadczeń przez lekarza sądowego - Dz.U. 2008 Nr 14, poz. 86 (2)
 91. Zaświadczenie - Powiadomienie o naruszeniu środków nadzoru oraz o innych uzyskanych informacjach mogących spowodować podjęcie dalszej decyzji - Dz.U. 2013, poz. 125
 92. Zaświadczenie o możliwości stawienia się lub braku takiej możliwości na wezwanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne - Dz.U. 2008 Nr 14, poz. 86 (1)
 93. Zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu asystenckiego organizowanego przez prezesa sądu apelacyjnego - Dz.U. 2014, poz. 881 (załącznik 3)
 94. Zaświadczenie przekazania do państwa członkowskiego UE informacji o naruszeniu obowiązków nałożonych na sprawcę skazanego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania - Dz.U. 2012, poz. 63
 95. Zaświadczenie stosowane w razie wystąpienia do państwa członkowskiego UE o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu - Dz.U. 2012, poz. 284
 96. Zaświadczenie stosowane w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego - Dz.U. 2013, poz. 126
 97. Zaświadczenie stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności - Dz.U. 2012, poz. 66
 98. Zaświadczenie stwierdzające zdolność/niezdolność ze względu na chorobę stawienia się przed sądem lub organem prowadzącym postępowanie karne - Dz.U. 2008 Nr 14, poz. 87
 99. Zaświadczenie wystąpienia do państwa członkowskiego UE o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny - Dz.U. 2012, poz. 65
 100. Zaświadczenie Zawiadomienie o naruszeniu obowiązku przewidzianego w europejskim nakazie ochrony - Dz.U. 2015, poz. 124
 101. Zawiadomienie o osadzeniu w zakładzie karnym, areszcie śledczym oraz o zwolnieniu z zakładu karnego, aresztu śledczego - Dz.U. 2011 Nr 13, poz. 65 (4)
 102. Zawiadomienie o prawomocnym skazaniu sądu - Dz.U. 2011 Nr 13, poz. 65 (3)
 103. Zawiadomienie o umieszczeniu w zakładzie poprawczym oraz o zwolnieniu z tego zakładu - Dz.U. 2011 Nr 13, poz. 65 (2)
 104. Zawiadomienie o zastosowaniu - tymczasowego aresztowania osoby podlegającej obowiązkowi czynnej służby wojskowej - Dz.U. 2011 Nr 13, poz. 65 (1)
 105. Zawiadomienie osoby skazanej o przekazaniu wyroku do wykonania w państwie członkowskim Unii Europejskiej - Dz.U. 2012, poz. 71
 106. Zestawienie wystawionych zaświadczeń przez lekarza sądowego - Dz.U. 2013, poz. 467
 107. Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą - Dz.U. 2013, poz. 1521 (załącznik 1)
 108. Zgłoszenie wierzytelności - Dz.U. 2015, poz. 2240 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
logo_pitform_small.jpg, 6 kB
Deklaracje i dokumenty podatkowe do pobrania za pośrednictwem sms lub przelewu elektronicznego

Druki podatkowe

Możesz tu szybko pobrać aktualne oraz archiwalne wzory formularzy tj.: PIT, CIT, VAT, NIP, AKC, IFT, SSE, PCC, ORD, POG, TYT, VZM, WZP, WZS, ZUS, Zeznanie podatkowe i inne.

Formularze posiadają aktywne pola, można je wypełniać i zapisywać na komputerze, wszystkie obliczenia wykonują się automatycznie.

Popularne formaty Word, Excel oraz PDF.

Płacąc za wybrany tytuł formularza można pobrać wszystkie dostępne jego wzory i formaty.

Pobierz bezpłatne

Przykładowe wzory dokumentów i sprawdź ich przydatność oraz funkcjonalność użytkową.

Uwaga: otwierając formularz w formacie Excel należy pamiętać o włączeniu MAKR, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie formuł obliczeniowych.

Podatki i ZUS na CD

w poręcznych opakowaniach DVD BOX

Płyta zawiera wszystkie aktualne druki podatkowe + druki ZUS. Dzięki temu można korzystać z formularzy bez potrzeby dostępu do sieci Internet.

Druki są aktywne (Excel) oznacza to, ze obliczenia dokonują się automatycznie.

Płyta jest przydatnym narzędziem pracy dla podmiotów gospodarczych oraz dla osób prywatnych, ułatwiającym dokonywanie rozliczeń podatkowych oraz kontakty z ZUS.

Zawartość CD

Subskrypcje serwisu

umożliwiają dostęp do bazy ponad 5 000 wzorów formularzy, która znajduje się na www.signform.pl.

Dokumenty w bazie pogrupowane są w kategorie: Finanse, Firmowe, Budowlane, BHP i HACCP, Kadrowe, Podatkowe, Prawne, Transportowe, Umowy, Urzędowe, UE.

Wybierz subskrypcje

www.signform.pl sp. z o.o.

ul. Altowa 6/5 02-386 Warszawa
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno-Formularzowej
e-mail: bok@signform.pl

Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536 Bank Zachodni WBK S.A.
NIP: 526-24-68-304 Regon: 016391241