Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Jeżeli nie znajdujesz potrzebnego formularz w naszej bazie, bardzo proszę napisz do nas na bok@signform.pl – przygotujemy go dla Ciebie nieodpłatnie.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe >

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Formularze:
 1. Audyt energetyczny budynku - Dz.U. 2009 Nr 43, poz. 346 (załącznik 1) uwzgl. zm. w Dz.U. 2015, poz. 1606
 2. Audyt energetyczny lokalnego źródła ciepła - Dz.U. 2009 Nr 43, poz. 346 (2)
 3. Audyt energetyczny lokalnej sieci ciepłowniczej - Dz.U. 2009 Nr 43, poz. 346 (3)
 4. Audyt energetyczny remontowego budynku - Dz.U. 2009 Nr 43, poz. 346 (załącznik 4) uwzgl. zm. w Dz.U. 2015, poz. 1606
 5. Dane dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego - Dz.U. 2007 Nr 250, poz. 1873 (1)
 6. Dokument potwierdzający kalibrację blokady alkoholowej - Dz.U. 2016, poz. 1072 Formularz obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2016 r.
 7. Formularz do przekazywania informacji dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego - Dz.U. 2011 Nr 86, poz. 473 (1)
 8. Formularz do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego - Dz.U. 2018, poz. 2382 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 4 stycznia 2019 r.
 9. Formularz do przekazywania zbiorczej informacji dotyczącej kontroli przestrzegania przepisów dotyczących czasu jazdy i czasu postoju pojazdu, obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy - Dz.U. 2014, poz. 643 (załącznik 2)
 10. Formularz do przekazywania zbiorczej informacji dotyczącej kontroli stanu technicznego pojazdów - Dz.U. 2014, poz. 643 (załącznik 1)
 11. Formularz do przekazywania zbiorczej informacji dotyczącej publicznego transportu zbiorowego przez Marszałka województwa - Dz.U. 2018, poz. 2382 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 4 stycznia 2019 r.
 12. Formularz kary (centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane) - Dz.U. 2014, poz. 1513 (załącznik 5)
 13. Formularz osobowy (centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane) - Dz.U. 2014, poz. 1513 (załącznik 4)
 14. Formularz zgłoszenia wstępnego statku - Dz.U. 2009 Nr 34, poz. 268
 15. Karta kary (centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane) - Dz.U. 2014, poz. 1513 (załącznik 3)
 16. Karta osobowa (centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane) - Dz.U. 2014, poz. 1513 (załącznik 1)
 17. Karta zawodowa (centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane) - Dz.U. 2014, poz. 1513 (załącznik 2)
 18. Kwartalna informacja o finansowym wsparciu udzielonym ze środków Funduszu Dopłat - Dz.U. 2011 Nr 179, poz. 1064
 19. Lista teleadresowa ochrony żeglugi i portów - Dz.U. 2010 Nr 217, poz. 1431 (1)
 20. Orzeczenie lekarskie o zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o licencję maszynisty albo zachowanie jej ważności - Dz.U. 2014, poz. 211 (załącznik 3)
 21. Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej w pracach projektowych lub na budowie - Dz.U. 2014, poz. 1278 (załącznik 1)
 22. Potwierdzenie przeprowadzenia inspekcji statku powietrznego - Dz.U. 2009 Nr 5, poz. 23 (2)
 23. Pozwolenie na uprawianie żeglugi statkiem - Dz.U. 2010 Nr 77, poz. 505 (załącznik 1 i 2)
 24. Protokół kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w instalacji paliwowej pojazdu - Dz.U. 2010 Nr 257, poz. 1735
 25. Protokół kontroli wyrobów budowlanych - Dz.U. 2009 Nr 144, poz. 1182 (2)
 26. Protokół oględzin wyrobu budowlanego - Dz.U. 2009 Nr 144, poz. 1182 (3)
 27. Protokół pobrania próbki wyrobu budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu budowlanego - Dz.U. 2015, poz. 2332 (załącznik 1)
 28. Protokół z kontroli systemu klimatyzacji - Dz.U. 2015, poz. 247 (załącznik 2)
 29. Protokół z kontroli systemu ogrzewania - Dz.U. 2015, poz. 247 (załącznik 1)
 30. Raport sprawdzenia danych teleadresowych ochrony żeglugi i portów - Dz.U. 2010 Nr 217, poz. 1431 (2)
 31. Sprawozdanie standardowe (Urząd Lotnictwa Cywilnego) - Dz.U. 2009 Nr 5, poz. 23 (3)
 32. Sprawozdanie z badań próbki wyrobu budowlanego - Dz.U. 2015, poz. 2332 (załącznik 2)
 33. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku - Dz.U. 2015, poz. 376 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 18 kwietnia 2015 r.
 34. Świadectwo charakterystyki energetycznej części budynku - Dz.U. 2015, poz. 376 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 18 kwietnia 2015 r.
 35. Świadectwo zdania egzaminu niezbędnego do uzyskania licencji maszynisty - Dz.U. 2014, poz. 211 (załącznik 5)
 36. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wyrobów budowlanych - Dz.U. 2009 Nr 144, poz. 1182 (1)
 37. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi - Dz.U. 2016, poz. 2256 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 38. Wniosek o udzielenie upoważnienia do pełnienia funkcji uznanej organizacji ochrony (RSO) w zakresie ochrony statków/obiektów portowych - Dz.U. 2009 Nr 28, poz. 177
 39. Wniosek o udzielenie zwolnienia z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu - Dz.U. 2009 Nr 5, poz. 21 (1)
 40. Wniosek o wpis na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych niezbędnych do uzyskania licencji oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności - Dz.U. 2014, poz. 1534
 41. Wniosek o wydanie licencji maszynisty, przedłużenie ważności, wydanie wtórnika, przywrócenie tego dokumentu i aktualizację danych zawartych w tym dokumencie - Dz.U. 2014, poz. 211 (załącznik 1)
 42. Wykaz nieruchomości, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o krajowym zasobie nieruchomości - Dz.U. 2017, poz. 1764 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 22 września 2017 r.
 43. Wzór Certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd silnikowy lub przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu - Dz.U. 2016 poz. 1711 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.
 44. Wzór depeszy AUP - Dz.U. 2014, poz. 351 (załącznik 2)
 45. Wzór depeszy RQA - Dz.U. 2014, poz. 351 (załącznik 1)
 46. Wzór depeszy UUP - Dz.U. 2014, poz. 351 (załącznik 3)
 47. Wzór formularza, na którym dokonuje się rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia - Dz.U. 2018, poz. 823 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2018 r.
 48. Wzór sprawozdania z inspekcji na ziemi (Urząd Lotnictwa Cywilnego) - Dz.U. 2009 Nr 5, poz. 23 (1)
 49. Zaświadczenie o demontażu pojazdu - Dz.U. 2010 Nr 75, poz. 476 (załącznik 1)
 50. Zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu - Dz.U. 2010 Nr 75, poz. 476 (załącznik 2)
 51. Zaświadczenie o zwolnieniu statku z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu - Dz.U. 2009 Nr 5, poz. 21 (2)
 52. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego - Dz.U. 2007 Nr 250, poz. 1873 (2)
 53. Zezwolenie na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2017, poz. 1564 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 23 lipca 2016 r.
logo_pitform_small.jpg, 6 kB
Deklaracje i dokumenty podatkowe do pobrania za pośrednictwem sms lub przelewu elektronicznego

Druki podatkowe

Możesz tu szybko pobrać aktualne oraz archiwalne wzory formularzy tj.: PIT, CIT, VAT, NIP, AKC, IFT, SSE, PCC, ORD, POG, TYT, VZM, WZP, WZS, ZUS, Zeznanie podatkowe i inne.

Formularze posiadają aktywne pola, można je wypełniać i zapisywać na komputerze, wszystkie obliczenia wykonują się automatycznie.

Popularne formaty Word, Excel oraz PDF.

Płacąc za wybrany tytuł formularza można pobrać wszystkie dostępne jego wzory i formaty.

Pobierz bezpłatne

Przykładowe wzory dokumentów i sprawdź ich przydatność oraz funkcjonalność użytkową.

Uwaga: otwierając formularz w formacie Excel należy pamiętać o włączeniu MAKR, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie formuł obliczeniowych.

Podatki i ZUS na CD

w poręcznych opakowaniach DVD BOX

Płyta zawiera wszystkie aktualne druki podatkowe + druki ZUS. Dzięki temu można korzystać z formularzy bez potrzeby dostępu do sieci Internet.

Druki są aktywne (Excel) oznacza to, ze obliczenia dokonują się automatycznie.

Płyta jest przydatnym narzędziem pracy dla podmiotów gospodarczych oraz dla osób prywatnych, ułatwiającym dokonywanie rozliczeń podatkowych oraz kontakty z ZUS.

Zawartość CD

Subskrypcje serwisu

umożliwiają dostęp do bazy ponad 5 000 wzorów formularzy, która znajduje się na www.signform.pl.

Dokumenty w bazie pogrupowane są w kategorie: Finanse, Firmowe, Budowlane, BHP i HACCP, Kadrowe, Podatkowe, Prawne, Transportowe, Umowy, Urzędowe, UE.

Wybierz subskrypcje

www.signform.pl sp. z o.o.

ul. Altowa 6/5 02-386 Warszawa
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno-Formularzowej
e-mail: bok@signform.pl

Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536 Bank Zachodni WBK S.A.
NIP: 526-24-68-304 Regon: 016391241