Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Podatkowe >

Akcyza

Podkategorie:
Formularze:
 1. AKC-4/A - Podatek akcyzowy od alkoholu etylowego  (wersja 7) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 2. AKC-4/AKC-4zo - Deklaracja dla podatku akcyzowego (wersja 6) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 3. AKC-4/B - Podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich (wersja 7) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 4. AKC-4/C - Podatek akcyzowy od piwa (wersja 7) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 5. AKC-4/D - Podatek akcyzowy od paliw silnikowych (z wyłączeniem gazu) (wersja 8) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 6. AKC-4/E - Podatek akcyzowy od samochodów osobowych (wersja 7) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 luty 2018 r.
 7. AKC-4/F - Podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych (wersja 7) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 8. AKC-4/H - Podatek akcyzowy od energii elektrycznej (wersja 8) Dz.U. 2018, poz. 2401 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 9. AKC-4/I - Podatek akcyzowy od paliw opałowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów gazowych) (wersja 7) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 10. AKC-4/J - Podatek akcyzowy od gazu do napędu silników spalinowych  (wersja 7) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 11. AKC-4/K - Podatek akcyzowy od olejów smarowych i pozostałych olejów (wersja 7) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 11) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 12. AKC-4/L - Podatek akcyzowy od wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (wersja 4) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 13. AKC-4/M - Podatek akcyzowy od płynu do papierosów elektronicznych (wersja 1) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 13) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 14. AKC-4/N - Podatek akcyzowy od wyrobów nowatorskich (wersja 1) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 14) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 15. AKC-EN - Deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (wersja 8) Dz.U. 2018, poz. 2401 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 16. AKC-P - Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (wersja 2) Dz.U. 2018, poz. 630 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 17. AKC-PA - Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (wersja 7) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 19) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 18. AKC-PR - Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (wersja 6) Dz.U. 2018, poz. 2442 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 19. AKC-R - Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego (wersja 7) Dz.U. 2018, poz. 2442 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 20. AKC-ST/AKC-STn - Deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (wersja 5) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 17) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 21. AKC-U/A - Deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (wersja 2) Dz.U. 2018, poz. 267 (załącznik 1) Formularz obowiązujący od dnia 1 lutego 2018 r.
 22. AKC-U/S - Deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (wersja 2) Dz.U. 2018, poz. 267 (załącznik 2) Formularz obowiązujący od dnia 1 lutego 2018 r.
 23. AKC-WG - Deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (wersja 4) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 18) Formularz obowiązuje od...
 24. AKC-WW - Deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (wersja 6) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 15) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 25. AKC-Z - Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich Przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych...
 26. Dokument dostawy wyrobów akcyzowych - Dz.U. 2017, poz. 1691 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 27. Dokument dostawy wyrobów węglowych - Dz.U. 2017, poz. 1691 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 28. Dokument dostawy wyrobów węglowych w formie uproszczonej - Dz.U. 2013, poz. 196 (załącznik 1b)
 29. Dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju - Dz.U. 2019, poz. 887 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 8 maja 2018 r.
 30. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju - Dz.U. 2019, poz. 887 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2009 r.
 31. Dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego / zapłaty akcyzy na terytorium kraju - Dz.U. 2018, poz. 497 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 32. E-karta - Dz.U. 2018, poz. 2543 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 33. Ewidencja banderol podatkowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład podatkowy, któremu banderole zostały przekazane w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe - Dz.U. 2019, poz. 843 (załącznik 11) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 34. Ewidencja banderol podatkowych prowadzona przez podmioty obowiązane do oznaczania wyrobów akcyzowych banderolami - Dz.U. 2019, poz. 843 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 35. Ewidencja wydanych, wykorzystanych do naniesienia, uszkodzonych, zniszczonych, utraconych oraz zwróconych banderol podatkowych i legalizacyjnych - Dz.U. 2015, poz. 129 (załącznik 14)
 36. Ewidencja wydanych, zużytych, uszkodzonych, utraconych, zwróconych oraz zniszczonych banderol podatkowych i legalizacyjnych prowadzona przez podmioty prowadzące skład podatkowy, którym właściciel wyrobów akcyzowych przekazał banderole - Dz.U. 2015, poz. 129 (załącznik 15)
 37. Gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa składana jako zabezpieczenie akcyzowe dla zagwarantowania pokrycia jednego zobowiązania podatkowego - Dz.U. 2017, poz. 378 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 38. Gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa składana jako zabezpieczenie akcyzowe dla zagwarantowania pokrycia wielu zobowiązań podatkowych i opłat paliwowych - Dz.U. 2017, poz. 378 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 39. Gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa składana jako zabezpieczenie akcyzowe dla zagwarantowania pokrycia zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej - Dz.U. 2017, poz. 378 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 40. Gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa składana jako zabezpieczenie akcyzowe dla zagwaratowania pokrycia wielu zobowiązań podatkowych - Dz.U. 2017, poz. 378 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 41. INF-A - Informacja o alkoholu etylowym w składzie podatkowym (wersja 4) , Formularz obowiązujący od dnia 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 1278 (załącznik 18)
 42. INF-B - Informacja o winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich w składzie podatkowym (wersja 4) , Formularz obowiązujący od dnia 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 1278 (załącznik 19)
 43. INF-C - Informacja o piwie w składzie podatkowym (wersja 4) , Formularz obowiązujący od dnia 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 1278 (załącznik 20)
 44. INF-D - Informacja o paliwach silnikowych w składzie podatkowym (z wyłączeniem gazu) (wersja 4), Formularz obowiązujący od dnia 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 1278 (załącznik 21)
 45. INF-F - Informacja o wyrobach tytoniowych w składzie podatkowym (wersja 4) , Formularz obowiązujący od dnia 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 1278 (załącznik 22)
 46. INF-I - Informacja o paliwach opałowych w składzie podatkowym (wersja 4) , Formularz obowiązujący od dnia 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 1278 (załącznik 23)
 47. INF-J - Informacja o gazie do napędu silników spalinowych w składzie podatkowym (wersja 4) , Formularz obowiązujący od dnia 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 1278 (załącznik 24)
 48. INF-K - Informacja o olejach smarowych i pozostałych olejach w składzie podatkowym (wersja 4) , Formularz obowiązujący od dnia 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 1278 (załącznik 25)
 49. Karta do saldowania zabezpieczenia generalnego - Dz.U. 2018, poz. 2543 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 50. Karta gotowania warki - Dz.U. 2019, poz. 843 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 51. Karta kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskiego - Dz.U. 2019, poz. 843 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 52. Księga kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego - Dz.U. 2019, poz. 843 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 53. Księga kontroli produkcji i rozlewu napojów spirytusowych - Dz.U. 2019, poz. 843 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 54. Księga kontroli produkcji piwa - Dz.U. 2019, poz. 843 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 55. Księga kontroli przerobu alkoholu etylowego na ocet - Dz.U. 2019, poz. 843 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 56. Księga kontroli rektyfikacji i odwadniania alkoholu etylowego - Dz.U. 2019, poz. 843 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 57. Okresowe rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 1)
 58. Okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2019, poz. 398 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2019 r.
 59. Okresowe zbiorcze rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 5)
 60. Okresowe zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2019, poz. 398 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2019 r.
 61. Pokwitowanie złożenia zabezpieczenia akcyzowego - Dz.U. 2018, poz. 2543 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 62. Potwierdzenie złożenia zabezpieczenia akcyzowego - Dz.U. 2018, poz. 2543 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 63. Protokół skażenia alkoholu etylowego środkiem skażającym/substancjami skażającymi - Dz.U. 2019, poz. 843 (załącznik 15) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 64. Protokół ustalenia ilości alkoholu etylowego podczas jego wydania z gorzelni - Dz.U. 2019, poz. 843 (załącznik 14) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 65. Protokół w sprawie utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zdjęcia, zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych banderol - Dz.U. 2019, poz. 843 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 22 maja 2018 r.
 66. Protokół w sprawie wydania lub zwrotu banderol - Dz.U. 2019, poz. 843 (załącznik 13) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 67. Roczne rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 3)
 68. Roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2019, poz. 398 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2019 r.
 69. Roczne zbiorcze rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 7)
 70. Roczne zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2019, poz. 398 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2019 r.
 71. Upoważnienie do odbioru banderol podatkowych i legalizacyjnych - Dz.U. 2018, poz. 1178 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 3 lipca 2018 r.
 72. Uproszczony Dokument Towarzyszący - Wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów akcyzowych przeznaczonych do konsumpcji - Dz.U. 2017, poz. 334 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 73. WIA-WN - Wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej (WIA) Dz.U. 2018, poz. 783 Formularz obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2018 r.
 74. Wniosek o wskazanie sposobu nanoszenia banderol na nietypowe opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych - Dz.U. 2019, poz. 225 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 20 lutego 2019 r.
 75. Wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol - Dz.U. 2019, poz. 225 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 20 lutego 2019 r.
 76. Wniosek o wydanie rolnikowi zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym będą wykonywane wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego - Dz.U. 2019, poz. 745 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca - Dz.U. 2019, poz. 745 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca - Dz.U. 2019, poz. 745 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący - Dz.U. 2019, poz. 745 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego - Dz.U. 2019, poz. 745 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego - Dz.U. 2019, poz. 745 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy przez podatnika - Dz.U. 2019, poz. 745 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający - Dz.U. 2019, poz. 745 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 84. Wniosek o wyrażenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego/przedłużenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego - Dz.U. 2018, poz. 2543 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 85. Wniosek o zdjęcie banderol z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych - Dz.U. 2019, poz. 225 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 20 lutego 2019 r.
 86. Wniosek o zwolnienie/przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego - Dz.U. 2019, poz. 923 Formularz obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2018 r.
 87. Wniosek o zwrot akcyzy - Dz.U. 2018, poz. 125 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 88. Wniosek o zwrot akcyzy od samochodu osobowego - Dz.U. 2018, poz. 1776 Formularz obowiązuje od dnia 19 września 2018 r.
 89. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2018, poz. 2466 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 90. Wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne - Dz.U. 2019, poz. 225 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 20 lutego 2019 r.
 91. Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej - Dz.U. 2017, poz. 257 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
logo_pitform_small.jpg, 6 kB
Deklaracje i dokumenty podatkowe do pobrania za pośrednictwem sms lub przelewu elektronicznego

Druki podatkowe

Możesz tu szybko pobrać aktualne oraz archiwalne wzory formularzy tj.: PIT, CIT, VAT, NIP, AKC, IFT, SSE, PCC, ORD, POG, TYT, VZM, WZP, WZS, ZUS, Zeznanie podatkowe i inne.

Formularze posiadają aktywne pola, można je wypełniać i zapisywać na komputerze, wszystkie obliczenia wykonują się automatycznie.

Popularne formaty Word, Excel oraz PDF.

Płacąc za wybrany tytuł formularza można pobrać wszystkie dostępne jego wzory i formaty.

Pobierz bezpłatne

Przykładowe wzory dokumentów i sprawdź ich przydatność oraz funkcjonalność użytkową.

Uwaga: otwierając formularz w formacie Excel należy pamiętać o włączeniu MAKR, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie formuł obliczeniowych.

Podatki i ZUS na CD

w poręcznych opakowaniach DVD BOX

Płyta zawiera wszystkie aktualne druki podatkowe + druki ZUS. Dzięki temu można korzystać z formularzy bez potrzeby dostępu do sieci Internet.

Druki są aktywne (Excel) oznacza to, ze obliczenia dokonują się automatycznie.

Płyta jest przydatnym narzędziem pracy dla podmiotów gospodarczych oraz dla osób prywatnych, ułatwiającym dokonywanie rozliczeń podatkowych oraz kontakty z ZUS.

Zawartość CD

Subskrypcje serwisu

umożliwiają dostęp do bazy ponad 5 000 wzorów formularzy, która znajduje się na www.signform.pl.

Dokumenty w bazie pogrupowane są w kategorie: Finanse, Firmowe, Budowlane, BHP i HACCP, Kadrowe, Podatkowe, Prawne, Transportowe, Umowy, Urzędowe, UE.

Wybierz subskrypcje

www.signform.pl sp. z o.o.

ul. Altowa 6/5 02-386 Warszawa
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno-Formularzowej
e-mail: bok@signform.pl

Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536 Bank Zachodni WBK S.A.
NIP: 526-24-68-304 Regon: 016391241