Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Jeżeli nie znajdujesz potrzebnego formularz w naszej bazie, bardzo proszę napisz do nas na bok@signform.pl – przygotujemy go dla Ciebie nieodpłatnie.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe >

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Formularze:
 1. Deklaracja do świadectwa zdrowia wystawianego dla zwierząt kopytnych - Dz.U. 2015, poz. 98 (załącznik 1)
 2. Deklaracja do świadectwa zdrowia wystawianego dla zwierząt zającowatych - Dz.U. 2015, poz. 98 (załącznik 2)
 3. Dokument handlowy stosowany przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych (KATEGORIA 1) - Dz.U. 2014, poz. 1222 (załącznik 1)
 4. Dokument handlowy stosowany przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych (KATEGORIA 2) - Dz.U. 2014, poz. 1222 (załącznik 2)
 5. Dokument handlowy stosowany przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych (KATEGORIA 3) - Dz.U. 2014, poz. 1222 (załącznik 3)
 6. Dokument przewozowy dotyczący zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów - Dz.U. 2016, poz. 1280 Formularz obowiązuje od dnia 8 grudnia 2005 r.
 7. Formularz do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych - Dz.U. 2014, poz. 1775 (załącznik 2)
 8. Formularz do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych - Dz.U. 2018, poz. 1332 Formularz obowiązuje od dnia 11 lipca 2018 r.
 9. Książka leczenia zwierząt gospodarskich oraz zwierząt, z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi / Ewidencja leczenia zwierząt - Dz.U. 2011 Nr 224, poz. 1347 (załącznik 1)
 10. Książka leczenia zwierząt innych niż zwierzęta gospodarskie oraz zwierzęta, z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi - Dz.U. 2011 Nr 224, poz. 1347 (załącznik 2)
 11. Kwit rozchodu żywego inwentarza
 12. Notatnik integrowanej produkcji roślin - UPRAWY ROLNICZE - Dz.U. 2013, poz. 788 (załącznik 1)
 13. Notatnik integrowanej produkcji roślin - UPRAWY SADOWNICZE - Dz.U. 2013, poz. 788 (załącznik 3)
 14. Notatnik integrowanej produkcji roślin - UPRAWY WARZYWNE - Dz.U. 2013, poz. 788 (załącznik 2)
 15. Okresowe rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 1)
 16. Okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 2)
 17. Okresowe zbiorcze rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 5)
 18. Okresowe zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 6)
 19. Protokół kontroli wykonania czynności uniemożliwiających wprowadzenie do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży - Dz.U. 2011 Nr 104, poz. 611
 20. Protokół pobrania próbki środka ochrony roślin - Dz.U. 2013, poz. 1512
 21. Protokół z pobrania próbek artykułów rolno-spożywczych - Dz.U. 2016, poz. 398 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 26 marca 2016 r.
 22. Protokół z pobrania próbek chmielu w ramach procedury jego certyfikacji - Dz.U. 2016, poz. 398 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 26 marca 2016 r.
 23. Protokół z ustalenia klas jakości świeżych owoców i warzyw - Dz.U. 2016, poz. 398 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 26 marca 2016 r.
 24. Protokół z ustalenia klas jakości tusz wieprzowych - Dz.U. 2016, poz. 398 (załącznik 4)
 25. Protokół z ustalenia klas jakości tusz wołowych - Dz.U. 2016, poz. 398 (załącznik 3)
 26. Rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną - Dz.U. 2018, poz. 818 Formularz obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2018 r.
 27. Roczne rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 3)
 28. Roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 4)
 29. Roczne zbiorcze rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 7)
 30. Roczne zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 8)
 31. Rozliczenie dotacji celowej na pokrycie części odszkodowań wypłaconych producentom rolnym z tytułu szkód spowodowanych przez suszę - Dz.U. 2016, poz. 593 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 13 maja 2016 r.
 32. Świadectwo dla zwierząt żywych przewożonych z gospodarstwa do ubojni - Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do...
 33. Świadectwo fitosanitarne - Dz.U. 2013, poz. 636 (załącznik 1 i 3)
 34. Świadectwo fitosanitarne w przypadku reeksportu - Dz.U. 2013, poz. 636 (załącznik 2 i 4)
 35. Świadectwo jakości potwierdzające zgodność procesu wyrabiania wyrobu winiarskiego ze specyfikacją (chroniona nazwa pochodzenia) - Dz.U. 2012, poz. 25 (załącznik 1)
 36. Świadectwo jakości potwierdzające zgodność procesu wyrabiania wyrobu winiarskiego ze specyfikacją (chronione oznaczenie geograficzne) - Dz.U. 2012, poz. 25 (załącznik 2)
 37. Świadectwo miejsca pochodzenia zwierząt
 38. Świadectwo zdrowia dla drobiu przewożonego z gospodarstwa do rzeźni - Dz.U. 2016, poz. 307
 39. Świadectwo zdrowia dla drobiu przewożonego z gospodarstwa do rzeźni - Dz.U. 2016, poz. 2239 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 40. Świadectwo zdrowia dla drobiu przewożonego z gospodarstwa do rzeźni - Dz.U. 2018, poz. 30 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 41. Świadectwo zdrowia dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych poddanych ubojowi w gospodarstwie zgodnie z pkt 3a sekcji III załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 - Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do...
 42. Świadectwo zdrowia dla zwierząt ubitych na terenie gospodarstwa - Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do...
 43. Upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” - Dz.U. 2016, poz. 1645 Formularz obowiązuje od dnia 22 października 2016 r.
 44. Upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych organizacji producentów, związków organizacji producentów i organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynku rybnym - Dz.U. 2016, poz. 725 Formularz obowiązuje od dnia 14 czerwca 2016 r.
 45. Wniosek o dopuszczenie do obrotu materiału siewnego - Dz.U. 2014, poz. 292
 46. Wniosek o udzielenie dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych - Dz.U. 2018, poz. 2181 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 23 listopada 2018 r.
 47. Wniosek o udzielenie dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe - Dz.U. 2018, poz. 2181 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 23 listopada 2018 r.
 48. Wniosek o udzielenie i wypłacenie dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa - Dz.U. 2016, poz. 1614 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 6 października 2016 r.
 49. Wniosek o udzielenie i wypłacenie dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa - Dz.U. 2016, poz. 1614 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 6 października 2016 r.
 50. Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie do obrotu mieszanki dla ochrony środowiska - Dz.U. 2013, poz. 457
 51. Wniosek o zasiłek celowy w związku z wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych - Dz.U. 2011 Nr 167, poz. 996
 52. Wykaz producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym - Dz.U. 2018, poz. 1384 Formularz obowiązuje od dnia 2 sierpnia 2018 r.
 53. Zgłoszenie kandydata na członka komisji zarządzającej funduszu promocji produktów rolno-spożywczych - Dz.U. 2016, poz. 2304 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
logo_pitform_small.jpg, 6 kB
Deklaracje i dokumenty podatkowe do pobrania za pośrednictwem sms lub przelewu elektronicznego

Druki podatkowe

Możesz tu szybko pobrać aktualne oraz archiwalne wzory formularzy tj.: PIT, CIT, VAT, NIP, AKC, IFT, SSE, PCC, ORD, POG, TYT, VZM, WZP, WZS, ZUS, Zeznanie podatkowe i inne.

Formularze posiadają aktywne pola, można je wypełniać i zapisywać na komputerze, wszystkie obliczenia wykonują się automatycznie.

Popularne formaty Word, Excel oraz PDF.

Płacąc za wybrany tytuł formularza można pobrać wszystkie dostępne jego wzory i formaty.

Pobierz bezpłatne

Przykładowe wzory dokumentów i sprawdź ich przydatność oraz funkcjonalność użytkową.

Uwaga: otwierając formularz w formacie Excel należy pamiętać o włączeniu MAKR, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie formuł obliczeniowych.

Podatki i ZUS na CD

w poręcznych opakowaniach DVD BOX

Płyta zawiera wszystkie aktualne druki podatkowe + druki ZUS. Dzięki temu można korzystać z formularzy bez potrzeby dostępu do sieci Internet.

Druki są aktywne (Excel) oznacza to, ze obliczenia dokonują się automatycznie.

Płyta jest przydatnym narzędziem pracy dla podmiotów gospodarczych oraz dla osób prywatnych, ułatwiającym dokonywanie rozliczeń podatkowych oraz kontakty z ZUS.

Zawartość CD

Subskrypcje serwisu

umożliwiają dostęp do bazy ponad 5 000 wzorów formularzy, która znajduje się na www.signform.pl.

Dokumenty w bazie pogrupowane są w kategorie: Finanse, Firmowe, Budowlane, BHP i HACCP, Kadrowe, Podatkowe, Prawne, Transportowe, Umowy, Urzędowe, UE.

Wybierz subskrypcje

www.signform.pl sp. z o.o.

ul. Altowa 6/5 02-386 Warszawa
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno-Formularzowej
e-mail: bok@signform.pl

Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536 Bank Zachodni WBK S.A.
NIP: 526-24-68-304 Regon: 016391241