Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Jeżeli nie znajdujesz potrzebnego formularz w naszej bazie, bardzo proszę napisz do nas na bok@signform.pl – przygotujemy go dla Ciebie nieodpłatnie.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe >

PFRON

Podkategorie:
Formularze:
 1. DEK-I-0 - Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Dz.U. 2019, poz. 172 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2018 r. Wzór nie wykonuje...
 2. DEK-I-a - Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Dz.U. 2019, poz. 172 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2018 r. Wzór nie wykonuje...
 3. DEK-I-b - Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Dz.U. 2019, poz. 172 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2018 r. Wzór nie wykonuje...
 4. DEK-II-a - Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Dz.U. 2019, poz. 172 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2016 r. Wzór nie wykonuje samoczynnie...
 5. DEK-II-b - Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Dz.U. 2019, poz. 172 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2016 r. Wzór nie wykonuje samoczynnie...
 6. DEK-II-u - Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Dz.U. 2019, poz. 172 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2018 r. Wzór nie wykonuje samoczynnie...
 7. DEK-I-u - Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – korzystanie z obniżenia wpłat (PFRON) Dz.U. 2019, poz. 172 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2016 r....
 8. DEK-R - Deklaracja roczna wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – rozliczenie wpłat (PFRON) Dz.U. 2019, poz. 172 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2016 r.
 9. DEK-W - Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Dz.U. 2019, poz. 172 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2016 r. Wzór nie wykonuje samoczynnie obliczeń.
 10. DEK-Z - Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – deklaracja ewidencyjna  (PFRON) Dz.U. 2019, poz. 172 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2018 r.
 11. INF-1 - Informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Dz.U. 2018, poz. 1857 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2018 r. Formularz nie wykonuje...
 12. INF-1-u - Informacja miesięczna o informacjach o kwocie obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dz.U. 2018, poz. 1858 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2018 r.
 13. INF-2 - Informacja roczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Dz.U. 2018, poz. 1857 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2018 r.
 14. INF-D-P - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych Dz.U. 2016, poz. 951 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r....
 15. INF-F wraz z załącznikiem INF-F-P - Półroczna informacja o pracodawcach zwolnionych z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz o pracodawcach zobowiązanych do tych wpłat - Dz.U. 2005 Nr 214, poz. 1811
 16. Informacja dla wojewody o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Dz.U. 2007 Nr 230 poz. 1694 (8)
 17. Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego - Dz.U. 2007 Nr 230, poz. 1694 (7)
 18. Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego - Dz.U. 2007 Nr 230, poz. 1694 (3)
 19. INF-U - Informacja o kwocie obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dz.U. 2018, poz. 1858 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2018 r.
 20. INF-W - Informacja półroczna dotycząca spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy - Dz.U. 2011 Nr 44, poz. 232 (1)
 21. INF-WZ - Informacja o zmianach dotyczących spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy - Dz.U. 2011 Nr 44, poz. 232 (2) 
 22. INF-Z - Informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - informacja ewidencyjna Dz.U. 2018, poz. 1857 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2018 r....
 23. INF-ZPCh-ZAZ - Zbiorcza informacja półroczna dotycząca wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej Dz.U. 2008, nr 30, poz. 180
 24. Oświadczenie organizatora turnusu rehabilitacyjnego - Dz.U. 2007 Nr 230, poz. 1694 (4)
 25. Roczna informacja dla Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych o organizatorach turnusów rehabilitacyjnych ogólnousprawniających z programem rekreacyjno-wypoczynkowym, ze środków PFRON - Dz.U. 2007 Nr 230 poz. 1694 (13)
 26. Roczna informacja dla Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych o organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON - Dz.U. 2007 Nr 230 poz. 1694 (11)
 27. Roczna informacja dla wojewody o organizatorach turnusów rehabilitacyjnych ogólnousprawniających z programem rekreacyjno-wypoczynkowym, w których uczestniczyły osoby korzystające z dofinansowania ze środków PFRON - Dz.U. 2007 Nr 230 poz. 1694 (12)
 28. Wn-D - Wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych Dz.U. 2016, poz. 951 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. Wzór nie wykonuje...
 29. Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny - Dz.U. 2007 nr 230 poz. 1694 (2)
 30. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym - Dz.U. 2007 nr 230 poz. 1694 (1)
 31. Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Dz.U. 2007 Nr 230, poz. 1694 (5)
 32. Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Dz.U. 2007 Nr 230, poz. 1694 (9)
 33. Wn-KZ - Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych Dz.U. 2014, poz. 1987
 34. Wn-O - Wniosek osoby niepełnosprawnej dotyczący środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej Dz.U. 2018, poz. 2342 Formularz obowiązuje od...
 35. Wn-U-A - Wniosek niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne rolników Dz.U. 2018, poz. 1245 (załącznik 2)...
 36. Wn-U-G - Wniosek osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne Dz.U. 2018, poz. 1245 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 28 czerwca 2018 r.
 37. Wn-W - Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Dz.U. 2015, poz. 93 Wzór obowiązuje od dnia 30 czerwca 2014 r.
 38. Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych - Dz.U. 2007 Nr 230, poz. 1694 (6)
 39. Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków - Dz.U. 2007 Nr 230, poz. 1694 (10)
logo_pitform_small.jpg, 6 kB
Deklaracje i dokumenty podatkowe do pobrania za pośrednictwem sms lub przelewu elektronicznego

Druki podatkowe

Możesz tu szybko pobrać aktualne oraz archiwalne wzory formularzy tj.: PIT, CIT, VAT, NIP, AKC, IFT, SSE, PCC, ORD, POG, TYT, VZM, WZP, WZS, ZUS, Zeznanie podatkowe i inne.

Formularze posiadają aktywne pola, można je wypełniać i zapisywać na komputerze, wszystkie obliczenia wykonują się automatycznie.

Popularne formaty Word, Excel oraz PDF.

Płacąc za wybrany tytuł formularza można pobrać wszystkie dostępne jego wzory i formaty.

Pobierz bezpłatne

Przykładowe wzory dokumentów i sprawdź ich przydatność oraz funkcjonalność użytkową.

Uwaga: otwierając formularz w formacie Excel należy pamiętać o włączeniu MAKR, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie formuł obliczeniowych.

Podatki i ZUS na CD

w poręcznych opakowaniach DVD BOX

Płyta zawiera wszystkie aktualne druki podatkowe + druki ZUS. Dzięki temu można korzystać z formularzy bez potrzeby dostępu do sieci Internet.

Druki są aktywne (Excel) oznacza to, ze obliczenia dokonują się automatycznie.

Płyta jest przydatnym narzędziem pracy dla podmiotów gospodarczych oraz dla osób prywatnych, ułatwiającym dokonywanie rozliczeń podatkowych oraz kontakty z ZUS.

Zawartość CD

Subskrypcje serwisu

umożliwiają dostęp do bazy ponad 5 000 wzorów formularzy, która znajduje się na www.signform.pl.

Dokumenty w bazie pogrupowane są w kategorie: Finanse, Firmowe, Budowlane, BHP i HACCP, Kadrowe, Podatkowe, Prawne, Transportowe, Umowy, Urzędowe, UE.

Wybierz subskrypcje

www.signform.pl sp. z o.o.

ul. Altowa 6/5 02-386 Warszawa
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno-Formularzowej
e-mail: bok@signform.pl

Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536 Bank Zachodni WBK S.A.
NIP: 526-24-68-304 Regon: 016391241