Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe >

Urząd Skarbowy

Formularze:
 1. Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku
 2. Książka kontroli skarbowej
 3. Odwołanie od decyzji Urzędu Skarbowego
 4. Oferta dotycząca przyjęcia do komisowej sprzedaży ruchomości zajętych w postępowaniu egzekucyjnym
 5. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
 6. Oświadczenie o rozliczeniu podatkowym
 7. Oświadczenie o wyborze (rezygnacji z) opodatkowania w formie podatku liniowego
 8. Oświadczenie w sprawie przeznaczenia przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych nabytych w 2006 roku na cele mieszkaniowe - dotyczy tylko sprzedaży nieruchomości nabytych przed 31.12.2006 rokiem
 9. Oświadczenie / Zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
 10. Pismo procesowe pełnomocnika strony skarżącej
 11. Pismo procesowe pełnomocnika strony skarżącej (Do Naczelnego Sądu Administracyjnego)
 12. Pismo przewodnie do składanej korekty deklaracji
 13. Podanie o zwrot nadpłaty podatku
 14. Polecenie przelewu / wpłaty na rachunek organu podatkowego - Dz.U. 2008 Nr 236, poz. 1636
 15. Potwierdzenie statusu podmiotu gospodarczego
 16. Prośba o umorzenie podatku od darowizny
 17. Prośba o zwrot nadpłaty
 18. Protokół licytacyjnej sprzedaży ruchomości
 19. Protokół o stanie majątkowym w związku z egzekucją należności pieniężnych prowadzoną na podstawie tytułów wykonawczych
 20. Protokół udaremnienia egzekucji
 21. Protokół z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej - Dz.U. 2013, poz. 363 (załącznik 4)
 22. Sprawozdanie z kontroli pracy poborcy skarbowego
 23. Wezwanie do zapłaty z tytułu prowadzenia księgi handlowej
 24. Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy - Dz.U. 2013, poz. 363 (załącznik 3)
 25. Wniosek o odroczenie terminu płatnosci podatku
 26. Wniosek o ograniczenie wysokości zaliczek na podatek dochodowy
 27. Wniosek o przywrócenie uchybionego terminudo wniesienia odwołania
 28. Wniosek o przyznanie dodatku pieniężnego dla emeryta lub rencisty
 29. Wniosek o przyznanie ulgi z tytułu nauki zawodu
 30. Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku / zaległości podatkowej
 31. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
 32. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji przez Urząd Skarbowy
 33. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych
 34. Wniosek o wyłączenie pracownika z udziału w toczącym się postępowaniu
 35. Wniosek o wznowienie postępowania podatkowego
 36. Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobrania podatku
 37. Wniosek o zwrot nadpłaty podatku
 38. Wniosek w sprawie stwierdzenia nadpłaty
 39. Wniosek w sprawie wcześniejszego zwrotu nadpłaty
 40. Wniosek w trybie art. 14 § 4 Ordynacji podatkowej
 41. Wniosek / Korekta o zwrot podatku VAT / Application/Adjustment for VAT refund - (Formularz z objaśnieniami w pliku PDF) - Dz.U. 2011 Nr 136, poz. 797 (2)
 42. Wyjaśnienie w sprawie straty z działalności gospodarczej
 43. Wzór Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych
 44. Wzór identyfikatora serwisanta kas - Dz.U. 2013, poz. 363 (załącznik 6)
 45. Wzór skargi na bezczynność organu odwoławczego
 46. Zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą zobowiązań podatkowych i nie prowadzenia wobec składającego wniosku egzekucji administracyjnej z tytułu należności niepodatkowych
 47. Zaświadczenie o rejestracji podatnika podatku (przedsiębiorcy)
 48. Zawiadomienie o prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów
 49. Zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących - Dz.U. 2013, poz. 363 (załącznik 1)
 50. Zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego
 51. Zawiadomienie o zmianie pobierania przez Urząd Skarbowy zobowiązań pieniężnych w wyniku egzekucji administracyjnej
 52. Zawiadomienie o zmianie właściwości Naczelnika Urzędu Skarbowego - Dz.U. 2003 Nr 175, poz. 1698
 53. Zawiadomienie w sprawie zajęcia emerytury - renty
 54. Zawiadomienie w sprawie zajęcia wynagrodzenia za pracę
 55. Zawiadomienie w sprawie zawieszenia działalności gospodarczej
 56. Zeznanie podatkowe o nabyciu majątku
 57. Zgłoszenie/Aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy - Dz.U. 2013, poz. 363 (załącznik 2)
 58. Zgłoszenie/Aktualizacja przez podmiot prowadzący serwis kas lub prowadzący serwis główny danych dotyczących kasy - Dz.U. 2013, poz. 363 (załącznik 5)
 59. Zmiana zajęcia wynagrodzenia za pracę
 60. Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji przez Urząd Skarbowy
logo_pitform_small.jpg, 6 kB
Deklaracje i dokumenty podatkowe do pobrania za pośrednictwem sms lub przelewu elektronicznego

Druki podatkowe

Możesz tu szybko pobrać aktualne oraz archiwalne wzory formularzy tj.: PIT, CIT, VAT, NIP, AKC, IFT, SSE, PCC, ORD, POG, TYT, VZM, WZP, WZS, ZUS, Zeznanie podatkowe i inne.

Formularze posiadają aktywne pola, można je wypełniać i zapisywać na komputerze, wszystkie obliczenia wykonują się automatycznie.

Popularne formaty Word, Excel oraz PDF.

Płacąc za wybrany tytuł formularza można pobrać wszystkie dostępne jego wzory i formaty.

Pobierz bezpłatne

Przykładowe wzory dokumentów i sprawdź ich przydatność oraz funkcjonalność użytkową.

Uwaga: otwierając formularz w formacie Excel należy pamiętać o włączeniu MAKR, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie formuł obliczeniowych.

Podatki i ZUS na CD

w poręcznych opakowaniach DVD BOX

Płyta zawiera wszystkie aktualne druki podatkowe + druki ZUS. Dzięki temu można korzystać z formularzy bez potrzeby dostępu do sieci Internet.

Druki są aktywne (Excel) oznacza to, ze obliczenia dokonują się automatycznie.

Płyta jest przydatnym narzędziem pracy dla podmiotów gospodarczych oraz dla osób prywatnych, ułatwiającym dokonywanie rozliczeń podatkowych oraz kontakty z ZUS.

Zawartość CD

Subskrypcje serwisu

umożliwiają dostęp do bazy ponad 5 000 wzorów formularzy, która znajduje się na www.signform.pl.

Dokumenty w bazie pogrupowane są w kategorie: Finanse, Firmowe, Budowlane, BHP i HACCP, Kadrowe, Podatkowe, Prawne, Transportowe, Umowy, Urzędowe, UE.

Wybierz subskrypcje

www.signform.pl sp. z o.o.

ul. Altowa 6/5 02-386 Warszawa
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno-Formularzowej
e-mail: bok@signform.pl

Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536 Bank Zachodni WBK S.A.
NIP: 526-24-68-304 Regon: 016391241