Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Jeżeli nie znajdujesz potrzebnego formularz w naszej bazie, bardzo proszę napisz do nas na bok@signform.pl – przygotujemy go dla Ciebie nieodpłatnie.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe >

Administracja i Samorządy

Formularze:
 1. Formularz wniosku o dotację na zadania w dziedzinie edukacji ekologicznej. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 2. Informacja o nie dokonaniu obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego finansowaną ze środków przeznaczonych na realizację projektów, w odniesieniu do nabycia towarów i usług - Dz.U. 2018 poz. 280 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2016 r.
 3. Informacja o rozliczaniu podatku od towarów i usług przez Gminę / Powiat / Województwo wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi - Dz.U. 2018 poz. 280 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2016 r.
 4. Informacja o składanych korektach deklaracji podatkowych (VAT-7, VAT-7K) Gminy / Powiatu / Województwa w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości - Dz.U. 2018 poz. 280 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2016 r.
 5. Kwestionariusz o studni
 6. Obwieszczenie Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatu/ów radnego/ych w wyborach uzupełniających/ponownych
 7. Plan działalności najważniejszych celów do realizacji dla działu/działów administracji rządowej - Dz.U. 2010 Nr 187, poz. 1254 (załącznik 1)
 8. Podanie do wydziału gospodarki gruntami i geodezji o przedłużenie umowy dzierżawy
 9. Podanie do wydziału gospodarki gruntami i geodezji o wydanie wypisu z rejestru gruntów
 10. Podanie o odroczenie (zwolnienie z) zasadniczej służby wojskowej
 11. Potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych
 12. Sprawozdanie z wykonania planu działalności najważniejszych celów do realizacji dla działu/działów administracji rządowej - Dz.U. 2010 Nr 187, poz. 1254 (załącznik 2)
 13. Umowa o warunkach wprowadzenia zadania rządowego albo zadania samorządu województwa do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 14. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego - Dz.U. 2015, poz. 92 (załącznik 1)
 15. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich jednostki samorządu terytorialnego - Dz.U. 2015, poz. 92 (załącznik 2)
 16. Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej przez pracownika jednostki samorządu terytorialnego
 17. Zgłoszenie przez poborowego opuszczenia miejsca pobytu stałego w związku z wyjazdem lub powrotu z miejsca pobytu czasowego do miejsca pobytu stałego
logo_pitform_small.jpg, 6 kB
Deklaracje i dokumenty podatkowe do pobrania za pośrednictwem sms lub przelewu elektronicznego

Druki podatkowe

Możesz tu szybko pobrać aktualne oraz archiwalne wzory formularzy tj.: PIT, CIT, VAT, NIP, AKC, IFT, SSE, PCC, ORD, POG, TYT, VZM, WZP, WZS, ZUS, Zeznanie podatkowe i inne.

Formularze posiadają aktywne pola, można je wypełniać i zapisywać na komputerze, wszystkie obliczenia wykonują się automatycznie.

Popularne formaty Word, Excel oraz PDF.

Płacąc za wybrany tytuł formularza można pobrać wszystkie dostępne jego wzory i formaty.

Pobierz bezpłatne

Przykładowe wzory dokumentów i sprawdź ich przydatność oraz funkcjonalność użytkową.

Uwaga: otwierając formularz w formacie Excel należy pamiętać o włączeniu MAKR, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie formuł obliczeniowych.

Podatki i ZUS na CD

w poręcznych opakowaniach DVD BOX

Płyta zawiera wszystkie aktualne druki podatkowe + druki ZUS. Dzięki temu można korzystać z formularzy bez potrzeby dostępu do sieci Internet.

Druki są aktywne (Excel) oznacza to, ze obliczenia dokonują się automatycznie.

Płyta jest przydatnym narzędziem pracy dla podmiotów gospodarczych oraz dla osób prywatnych, ułatwiającym dokonywanie rozliczeń podatkowych oraz kontakty z ZUS.

Zawartość CD

Subskrypcje serwisu

umożliwiają dostęp do bazy ponad 5 000 wzorów formularzy, która znajduje się na www.signform.pl.

Dokumenty w bazie pogrupowane są w kategorie: Finanse, Firmowe, Budowlane, BHP i HACCP, Kadrowe, Podatkowe, Prawne, Transportowe, Umowy, Urzędowe, UE.

Wybierz subskrypcje

www.signform.pl sp. z o.o.

ul. Altowa 6/5 02-386 Warszawa
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno-Formularzowej
e-mail: bok@signform.pl

Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536 Bank Zachodni WBK S.A.
NIP: 526-24-68-304 Regon: 016391241